ห้ามพลาด! ‘พาณิชย์’ บุกหาดใหญ่ จัดงาน E-Commerce Big Bang “เปิดประตูธุรกิจพิชิตค้าออนไลน์”

16 July 2018


 

เมื่อโลกพลิกผันเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ถึงเวลาแล้วที่คนไทยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจะต้องคว้าชัยชนะ และฝ่าทุกความท้าทายเปลี่ยนวิถีการค้าแบบดังเดิมสู่ยุค 4.0  กระทรวงพาณิชย์พร้อมแล้วที่พาคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กหรือคนตัวใหญ่ก้าวไปแข่งขันในตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มของคนไทย ‘THAITRADE.COM’ ผ่านการจัดงาน  “E-Commerce Big Bang : “เปิดประตูธุรกิจพิชิตค้าออนไลน์” ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กับเอสเอ็มอีในการก้าวสู่โลกออนไลน์แม้แต่คนไทยตัวเล็ก ๆ ก็มีสิทธิก้าวขึ้นเวทีโลกได้อย่างง่ายดาย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมงานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/9L1NaX
เรากำลังก้าวเข้าสู่... “โลกยุคใหม่" มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวเร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ทุกอย่างรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การดำเนินธุรกิจ (Business Model) พฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของลูกค้า ตลาดแรงงาน วิธีการทำการตลาด หรือการทำธุรกรรมทางการเงินด้วย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคนี้ ยังได้เชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ที่คนในวงกว้างจะสามารถได้รับประโยชน์ได้ ตรงกันข้ามหากใครไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็จะอยู่ได้ยากขึ้น
เพราะฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้ของกระทรวงพาณิชย์ หวังจะสร้างความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ร่วม ตอกย้ำถึงพลังเครือข่ายประชารัฐที่ช่วยกันขับเคลื่อนและยกระดับผู้ประกอบการคนไทยในทุกระดับเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 ได้อย่างราบรื่น  ทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเอสเอ็มอีได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกันได้สร้างคอนเน็คชั่น เครือข่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาช่วยถ่ายทอดแนวคิดและเคล็ดลับ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการพัฒนาตนเอง ก็มีโอกาสได้มาเรียนรู้ ทำความเข้าใจแนวทาง กลไกในการยกระดับ การปรับเปลี่ยนธุรกิจ สู่การเป็นสู่การค้าออนไลน์ระดับโลก รวมไปถึง เกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองสู่นักธุรกิจเกษตร, ผู้ประกอบการโอท็อป และ สตาร์ทอัพ อีกด้วย
แน่นอนว่างาน “E-Commerce Big Bang : เปิดประตูธุรกิจพิชิตค้าออนไลน์” ที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นในครั้งนี้ ต้องการให้คนไทยได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง และมองเห็นโอกาสซึ่งเป็นการสนับสนุนของภาครัฐที่ต้องเรียกว่ามีครบถ้วน เพื่อมอบให้ผู้ประกอบการทุกระดับตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้นจนกระทั่งเติบโตระยะหนึ่ง ให้มีโอกาสได้เข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยี พร้อมกับช่วยปูช่องทางการตลาดสมัยใหม่ นั่นคือ อีคอมเมิร์ซ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตเพื่อก้าวไปแข่งขันในตลาดโลกได้

งานสัมมนาจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

ท่านจะได้พบกับ นายสกนธ์  วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ก้าวทันการค้า Online” โดยจะกล่าวถึงความสำคัญและวัตุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าคนไทยจะได้อะไร? กับการค้ายุคใหม่ด้วย E-Commerce และทิศทางการค้ายุคใหม่ของประเทศไทยจะเดินไปทางไหน จากนั้นจะพบการเวทีเสวนาในหัวข้อ “เปิดประตูธุรกิจพิชิตค้าออนไลน์” โดยมี นางลลิดา  จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  นายพรวิช  ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ นางอารดา  เฟื่องทอง  ผู้อำนวยการสำนักพาณิชย์ตลาดดิจิทัล นายพิชัย  จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา  และนายธนาวัฒน์  มาลาบุปผา นายกสมาคม E-Commerce เป็นผู้เข้าร่วมวงเสวนา โดยมี นายนิธิโรจน์  เกิดบุญภานุวัฒน์ เป็ยผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจผ่าน Thaitrade.com ที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกลยุทธ์และวิทีคิดในการประกอบธุรกิจบน Thaitrade.com  อย่างไรให้รวยได้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน และยัง Thaitrade.com  ที่จะยกทัพศูนย์ปฏิบัติการมาให้คนไทยได้ชมและได้เห็นถึงศักยภาพ Thaitrade.com  ของกระทรวงพาณิชย์ว่ามีความพร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสนำผู้ประกอบการคนไทยทุกระดับสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ มากไปกว่านี้ภายในงานยังมีนิทรรศการการสร้างความเชื่อมั่นการทำ E-Commerce ผ่านเครื่องหมายรับรอง DBD Registered และ DBD Verified


กระทรวงพาณิชย์ เอสเอ็มอีไทย E-Commerce Big Bang THAITRAD.COM