ดุสิตโพล เผย "จุดแข็ง-จุดอ่อน" พรรคการเมืองไทย ในสายตา ปชช.

15 July 2018


สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,094 คน ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ค. 2561 กรณี "พรรคการเมือง ในสายตาผู้มีสิทธิ" สืบเนื่องจากกระแสข่าวการเลือกตั้งในปีหน้าเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่รัฐบาลได้เชิญพรรคการเมืองต่าง ๆ มาหารือร่วมกัน เมื่อปลายเดือน มิ.ย. ส่งผลให้พรรคการเมืองเก่าและพรรคการเมืองใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ และมีบทบาทด้านการเมืองอย่างต่อเนื่อง สรุปผลได้ ดังนี้

1. 5 ปัจจัยหลักที่ประชาชนให้ความสนใจต่อพรรคการเมืองไทย
อันดับ 1 นโยบายพรรค 27.42%
อันดับ 2 หัวหน้าพรรค 22.16%
อันดับ 3 ผลงานและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา 21.05%
อันดับ 4 ผู้สมัครของพรรค 19.12%
อันดับ 5 ชื่อพรรค 10.25%

2.จุดแข็งของพรรคการเมืองไทย ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน
อันดับ 1 เน้นนโยบายช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ 41.45%
อันดับ 2 ทำงานดี มีผลงานให้เห็น 38.91%
อันดับ 3 มีพรรคใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เป็นทางเลือกใหม่ มีคนรุ่นใหม่ 34.18%
อันดับ 4 มีพรรคเก่าแก่หลายพรรค มีประสบการณ์ มีฐานเสียงเฉพาะ 21.09%
อันดับ 5 หัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ 15.27%

3.จุดอ่อนของพรรคการเมืองไทย ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน
อันดับ 1 ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ เน้นแค่หาเสียง 51.75%
อันดับ 2 ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจน สนับสนุนเพียงคนบางกลุ่ม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 32.87%
อันดับ 3 มีการดูด ส.ส. เปลี่ยนพรรค มีปัญหาภายในพรรค 25.87%
อันดับ 4 นโยบายไม่ชัดเจน ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ 23.08%
อันดับ 5 หัวหน้าพรรคไม่น่าสนใจ เป็นคนหน้าเดิม ๆ 18.18%


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“ประวิตร” แจง ครม. ผลหารือตัวแทน-พรรคการเมือง
ดุสิตโพล เผย 'อันดับพรรคการเมือง' ในความสนใจ ปชช.
ฐานเศรษฐกิจ ดุสิตโพล พรรคการเมือง จุดแข็ง Thansettakij จุดอ่อน