นิด้าโพล เผย คนมอง 'ทัวร์ศูนย์เหรียญ' กระทบท่องเที่ยวไทย แนะออก ก.ม./บทลงโทษ จัดการ

15 July 2018


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย" ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,268 หน่วยตัวอย่าง สรุปผลได้ ดังนี้

1.ท่านคิดว่า "ทัวร์ศูนย์เหรียญ" จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยอย่างไร?
อันดับ 1 มีผลกระทบมาก ร้อยละ 58.36
อันดับ 2 มีผลกระทบมากที่สุด ร้อยละ 17.59
อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผลกระทบ ร้อยละ 14.91
อันดับ 4 ไม่มีผลกระทบเลย ร้อยละ 7.96

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.18

2.ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต อย่างไร?
อันดับ 1 มีความเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 51.03
อันดับ 2 ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 33.99
อันดับ 3 ไม่มีความเชื่อมั่นเลย ร้อยละ 5.91
อันดับ 4 มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ร้อยละ 5.44

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.63

3.ท่านคิดว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยควรได้รับการส่งเสริมอย่างไรบ้าง?
อันดับ 1 การกระตุ้นมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ร้อยละ 36.36
อันดับ 2 การปฏิบัติตนของประชาชนในการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้กับประเทศ ร้อยละ 33.52
อันดับ 3 การจัดตั้งศูนย์ดูแลนักท่องเที่ยว ร้อยละ 32.26
อันดับ 4 การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย ร้อยละ 25.55

อื่น ๆ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิด ขณะที่บางส่วนระบุว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยดีอยู่แล้ว ร้อยละ 0.87
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.87

4.ท่านมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐ/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการกับทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างไรบ้าง?
อันดับ 1 ออกกฎหมาย/บทลงโทษ ในการควบคุมบริษัทนำเที่ยว ร้อยละ 56.78
อันดับ 2 ยึดใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยว ร้อยละ 31.07
อันดับ 3 ควบคุมจำนวนทัวร์ศูนย์เหรียญ ร้อยละ 27.68
อันดับ 4 จับ/ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ร้อยละ 26.74

อื่น ๆ ได้แก่ ไม่ให้ดำเนินกิจการต่อไป ร้อยละ 0.71
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 4.50
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : เยียวยานักท่องเที่ยวจีน-ขันน็อตปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ
ดาบสอง! บุกรวบ 3 ทายาททัวร์ศูนย์เหรียญ "โอเอ" โดนหนัก "โกงภาษี..3หมื่นล้าน"
ท่องเที่ยว ฐานเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวไทย นิด้าโพล ทัวร์ศูนย์เหรียญ Thansettakij