อัดไม่ยั้ง 3 แสนล้าน! รัฐซื้อใจเกษตรกร

10 July 2018
รัฐอัดแพ็กเกจอุ้มสินค้าเกษตร ปี 61/62 กว่า 3 แสนล้าน 'บัตรเกษตรสุขใจ' นำโด่ง! วงเงินสินเชื่อสูงสุด 9.3 หมื่นล้าน 6 สินค้า ใช้คอนเนกชันรัฐประสานเอกชน กู้วิกฤติล้นตลาด-ราคาตก ยางลุ้นโงหัว หลังอัดฉีดกว่า 5 หมื่นล้าน ยังไม่กระเตื้อง

ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตก ยังคงเป็นประเด็นที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต้องตามแก้ไข ซึ่ง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระบุก่อนหน้านี้ว่า ในช่วง 4 ปีของรัฐบาล มีโครงการสินเชื่อจากแบงก์รัฐลงไปช่วยเหลือเกษตรกรแล้วไม่ต่ำกว่า 6 แสนล้านบาท ขณะที่ จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบในฤดูการเพาะปลูกรอบใหม่ปีการผลิต 2561/2562 นี้ รัฐได้มีมาตรการ/โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านสินเชื่อของแบงก์รัฐกว่า 3 แสนล้านบาท
อัดเกษตรสุขใจ 9.3 หมื่นล้าน
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการและในฐานะรองโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"
 ว่า นับแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 เห็นชอบใน 2 โครงการในรูปเกษตรประชารัฐ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 9.36 หมื่นล้านบาท คาดจะช่วยเกษตรกร (พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ ชาวนา) ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 4,800 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการบัตรเกษตรสุขใจ โดยใส่วงเงินต่อบัตร 3 หมื่นบาท เพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิตในราคาต่ำกว่าราคาตลาดในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เคาะดอกเบี้ย 4% ต่อปี เป้าหมายเกษตรกร 3 ล้านราย และ 2.โครงการสนับสนุนการผลิต หรือ จัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบัน เป้าหมายสถาบันเกษตรกร 500 แห่ง วงเงินสินเชื่อ 3,600 ล้านบาท ล่าสุด ได้แจกบัตรให้ ธ.ก.ส.สาขา ไปแล้วกว่า 8 แสนใบทั่วประเทศ

ด้าน นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวถึงโครงการสินเชื่อเกษตรกร “เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (จำนำยุ้งฉาง) ปีการผลิต 2561/2562 ว่า ธ.ก.ส. จะให้สินเชื่อกับชาวนาที่เข้าโครงการในวงเงินไม่เกิน 90% ของราคาข้าวแต่ละชนิด ตามราคาตลาด คาดคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) จะมีการเคาะสินเชื่อในวันที่ 11 ก.ค. 2561 นี้ โดยทางสมาคมได้เสนอจำนำยุ้งฉางที่ 90% ของราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดข้าว อาทิ ข้าวหอมมะลิ อัตราสินเชื่อ ราคา 11,500 บาทต่อตัน จากปีที่แล้ว 10,800 บาทต่อตัน ข้าวเหนียว 11,000 บาทต่อตัน ปีที่แล้ว 10,800 บาทต่อตัน ข้าวปทุมธานี 9,000 บาทต่อตัน ปีที่แล้ว 8,500 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเจ้า 7,500 บาทต่อตัน จากปีที่แล้ว 7,200 บาทต่อตัน เฉลี่ยขอปรับขึ้น 20-500 บาทต่อตัน สาเหตุที่จะขอปรับราคาเพิ่ม เนื่องจากปีนี้ผู้ส่งออกแจ้งว่า ตลาดสดใส ดังนั้น ราคาข้าวจำนำยุ้งฉางก็ควรขยับขึ้นด้วย เพื่อให้ชาวนาได้ราคาที่ยุติธรรม

 

ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
©สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเกษตร-พาณิชย์ดึงเอกชนช่วย
ด้าน ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า จากสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการราคาตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็น สุกร ไก่ ไข่ไก่ สับปะรด กระเทียม และปาล์มน้ำมัน รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผนึกกำลังกับกระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือทั้งภาคประชารัฐและผู้ส่งออก ให้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและช่วยกระจายสินค้า ขณะเดียวกันก็ได้สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่และในแต่ละชนิดสินค้าว่าต่อไปจะมีการปลูกรูปแบบใหม่ โดยใช้ตลาดนำการผลิต

"สศก. กำลังดำเนินการศึกษานโยบายของ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยกองทุนนี้จะมีเงื่อนไขให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำการเกษตรตามแผนของกระทรวงเกษตรฯ หรือ เป็นลักษณะเกษตรพันธสัญญา เมื่อเกิดปัญหากระทบต่อผลผลิตเกิดความเสียหาย เช่น ราคาสินค้าตกต่ำ ประสบภัยพิบัติ จะได้รับความช่วยเหลือและยังสร้างแรงจูงใจให้เกษรกรปลูกพืช และทำเกษตรด้านอื่น ๆ เสริม ตามที่กระทรวงวางเป้าหมายไว้ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด จะทำให้ปัญหาภาคเกษตรได้รับการดูแลแก้ไขอย่างครบวงจร"
ยางใช้ 5 หมื่นล้าน ยังไม่โงหัว
แหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือด้านยางพาราของรัฐบาล เป็นมาตรการเดิม 5 มาตรการ ซึ่งได้ขยายระยะเวลาบางโครงการไปจนถึงเดือน มี.ค. 2563 รวมสินเชื่อกว่า 5 หมื่นล้านบาท ยกตัวอย่าง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะดูดซับยางออกจากระบบ 3.5 แสนตัน ผลการดำเนินงาน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 8 บริษัท มีความประสงค์จะเก็บยาง 1.1 แสนตัน ผ่านการอนุมัติแล้ว 2 ราย วงเงิน 720 ล้านบาท ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ส่วนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยาง (น้ำยางข้น) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท มีผู้สมัครเข้าร่วม 34 ราย 53 โรงงาน อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร เป็นต้น

ขณะที่ นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 กล่าวถึงราคาผลปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำเหลือ 3-4 บาท ราคาขณะนี้เริ่มกระเตื้องดีขึ้น สืบเนื่องจากกระทรวงพลังงานมีโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี20 สำหรับรถบรรทุกและเรือโดยสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2561 คาดจะทำให้น้ำมันปาล์มส่วนเกินหายไปจากระบบ ส่วนราคามันสำปะหลังสดพุ่งกิโลกรัมละ 3.20 บาท เพิ่มขึ้น 90.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้สถิติสูงสุดในรอบ 10 ปี ผลจากแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/2561 รวม 14 โครงการของรัฐบาล


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,381 วันที่ 8-11 ก.ค. 2561 หน้า 15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
พาณิชย์จ่อเชือดล้ง เซ่น กม.แข่งขัน หลังพบพฤติกรรมเอาเปรียบเกษตรกร พร้อมเตือนพ่อค้าหัวใสกดราคามังคุดชาวสวนที่นครศรีธรรมราช
นายกฯ กำชับ! เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เสียสละรับน้ำจากถ้ำหลวง "ขอบคุณน้ำใจไมตรีทุกคน"
ราคายาง เกษตรกร ยางพารา สินเชื่อ สินค้าเกษตร ฐานเศรษฐกิจ รัฐบาล Thansettakij บัตรเกษตรสุขใจ