'นิสสัน' สร้างทักษะเยาวชน เติมเต็มภาวะผู้นำ-ความรู้ STEM

10 July 2018


จากนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลไทย ทำให้หลาย ๆ ภาคส่วนตื่นตัว สร้างทักษะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุค 4.0 กันอย่างเต็มที่ ... 'นิสสัน' ค่ายรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้สร้างโครงการ "พัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน" ขึ้น ด้วยการร่วมมือกับ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย

'ปีเตอร์ แกลลี่' รองประธาน สายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)ฯ บอกว่า แนวความคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ การทำซีเอสอาร์ ของนิสสัน ให้ความสำคัญกับ 4 เรื่องหลัก คือ การศึกษา สิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเรื่องของความปลอดภัย โดยในประเทศไทยขณะนี้ให้ความสำคัญมากใน 2 ด้าน คือ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม โดยพยายามพัฒนาและสร้างโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของคนไทยให้มากที่สุด
โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน เป็นโครงการระยะเวลา 3 ปี ใช้งบราว 5 ล้านบาท ฝึกทักษะให้กับเยาวชน 1,200 คน จากโรงเรียนมัธยมต้นและปลาย 8 โรงเรียน ใน จ.ระยองและอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจของไทยขณะนี้

"เราต้องการสร้างศักยภาพและทักษะในอนาคตให้กับเด็ก ๆ เพื่อสร้างผู้นำในอนาคต ที่สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย เราต้องการดีไซน์สิ่งที่เหมาะสมให้กับเด็ก สำหรับธุรกิจในอนาคต จึงมีการปรึกษากับทั้งภาครัฐ อาจารย์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ"

'สุทธิรัตน์ คชสวัสดิ์' เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน มูลนิธิรักษ์ไทย เล่าว่า เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าค่าย 3 วัน มีการทำเวิร์กช็อป รวมทั้งการอบรมต่าง ๆ เพื่อสร้างภาวะผู้นำและการเรียนรู้สเต็มศึกษา โดยมีพนักงานจิตอาสาของนิสสันเข้าร่วมประมาณ 300 คน เพื่อช่วยเทรนนิ่งให้กับน้อง ๆ

จากการอบรมและเข้าแคมป์ร่วมกัน ทำให้เด็ก ๆ มีความเข้าใจการทำงานแบบทีมเวิร์ก มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น รวมทั้งเรียนรู้ว่า ในการสร้างโปรเจ็กต์หรือการทำธุรกิจต้องทำอย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง การทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องทำอย่างไร การคิดวิเคราะห์จะต้องทำอย่างไร โดยมีการให้เด็กตั้งคำถาม 12 คำถาม อยากทำอะไร ทำที่ไหน ทำอย่างไร ทำเพื่ออะไร งบประมาณเท่าไร แล้วจาก 12 คำถาม ก็พัฒนามาเป็นโครงการ ซึ่งได้มาทั้งหมด 67 โครงการ อาทิ โครงการกัดกระจกและโครงการต้นไม้ในขวดแก้ว เป็นต้น ที่สามารถพัฒนาทักษะความคิดและทักษะให้กับเด็ก ๆ รวมทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเด็ก ๆ ด้วย
'ปีเตอร์' บอกอีกว่า หลังจากดำเนินโครงการมาได้ 1 ปี พบว่า เด็ก ๆ เหล่านี้ สามารถนำความรู้มาต่อยอดในการทำงานในอนาคต กล้าคิด กล้าตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบ โดยไม่ต้องทำตามเพื่อน รวมทั้งการเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งที่ผ่านมา มีเด็กถึง 20% ที่กล้าตัดสินใจเลือกเรียนสายวิชาชีพแทนที่จะเลือกเรียนอุดมศึกษา

หลังจากนี้ นิสสันจะพัฒนารูปแบบการอบรมและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจ ที่จะกระตุ้นความคิดในการเป็นเจ้าของกิจการแบบครบลูปให้กับเด็ก ๆ ต่อไป


……………….
เซกชัน : ซีเอสอาร์ โดย พัฐกานต์ เชียงน้อย

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,382 วันที่ 12-14 ก.ค. 2561 หน้า 28

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“บอร์ด BOI” ไฟเขียวนิสสัน-ฮอนด้าขยายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ลงทุน 1.6 หมื่นล้าน
'นิสสัน' เปิดตัวชุดอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยน "แสงอาทิตย์เป็นพลังงาน" เพื่อรถยนต์ไฟฟ้านิสสัน ฐานเศรษฐกิจ STEM ผู้นำ เยาวชน Nissan Thansettakij นโยบาย 4.0