ภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์มิ.ย.61ดัชนีปิดที่ 1,595.58 จุด

9 July 2018


ภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์มิ.ย.61ดัชนีปิดที่ 1,595.58 จุด

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,595.58 จุด ลดลง 9% จากสิ้นปี 2560 และลดลง 7.6% จากสิ้นเดือนก่อน ส่งผลให้ Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทยลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 14.57 เท่า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดอื่นในภูมิภาค สำหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ 57,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรก ผู้ลงทุนต่างประเทศจะมีการขายสุทธิ 179,844 ล้านบาท แต่ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ประมาณการมูลค่าการถือครองหุ้นโดยผู้ลงทุนต่างประเทศอยู่ระดับ 4.85 ล้านล้านบาท คิดเป็น 29.73% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง สอดคล้องกับทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ส่งผลให้ Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทยลดลงมาอยู่ที่ระดับ 14.57 เท่า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดอื่นในภูมิภาค ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าและการปรับการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อทิศทางของดัชนีในเดือนนี้ สำหรับเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากปัจจัยขับเคลื่อนภายในประเทศ อาทิ การเร่งลงทุนของภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มฟื้นตัว

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
•เดือนมิถุนายน 2561 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 48,714 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค ที่ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิเป็นส่วนใหญ่ และเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดตราสารหนี้ของไทย ที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ•ครึ่งปีแรกของปี 2561 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 179,844 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ประมาณการมูลค่าการถือครองหุ้นโดยผู้ลงทุนต่างประเทศอยู่ระดับ 4.85 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 29.73% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 30.84% ณ สิ้นปี 2560

•ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ปิดที่ 1,595.58 จุด ลดลง 9% จากสิ้นปี 2560 อย่างไรก็ตาม มี 3 ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงน้อยกว่า SET Index ได้แก่ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ตามลำดับ

•Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ระดับ 14.57 เท่า ขณะที่ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 16.24 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.70 เท่า และ 15.03 เท่า ตามลำดับ•อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ระดับ 3.23% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.83%

•มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ 16.4 ล้านล้านบาท ลดลง 8.7% จากสิ้นปี 2560 ตามทิศทางดัชนี

•มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ในระดับสูงที่ 57,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
•ในเดือนมิถุนายน 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 557,004 สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้น 42.1% จากเดือนก่อน มาจากการซื้อขาย SET50 Index Futures และ Single Stock Futures ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักSET ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา มูลค่าซื้อขาย ผู้ลงทุนต่างประเทศ มูลค่าการถือครองหุ้น