เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์ | ทางเชื่อมผืนป่า ขยายทางหลวงสาย 304 เปิดประตูอีสานสู่ภาคตะวันออก

8 July 2018
ช่วงนี้หากเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการใช้เส้นทางผ่าน อ.กบินทร์บุรี อ.วังน้ำเขียว จ.ปราจีนบุรี ช่วงทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณ กม.191-กม.223 เขตรอยต่อพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี กับ จ.นครราชสีมา ซึ่งเรียกพื้นที่โซนนั้ว่า ผืนป่าดงพญาเย็นและเขาใหญ่ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง (ทล.) อยู่ระหว่างการเร่งขยายทางหลวงควบคู่กับการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าให้เป็นถนนขนาด 4 เลน พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ใช้เป็นเส้นทางรถยนต์ ส่วนด้านบนปรับพื้นที่ให้สัตว์ใช้เป็นเส้นทางผ่านอย่างสะดวกปลอดภัย

โดยจะพบว่า ช่วงผ่านพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ต่อเนื่อง จ.นครราชสีมา ช่วงบริเวณ กม.191+860-กม.195+310 และบริเวณ กม.207+760-กม.223+269 ซึ่งเป็นถนนที่มีขนาดเพียง 2 เลน ไป-กลับ มีสภาพเป็นคอขวด เนื่องจากบริเวณต่อเนื่องได้รับการขยายเป็น 4 เลน ดังนั้น ปัจจุบัน สภาพการจราจรจึงหนาแน่น เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ผ่านผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อระบบนิเวศของผืนป่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย
ทั้งนี้ ในการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ตอน หรือ 3 สัญญาดำเนินการ ได้แก่ 1.โครงการสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รับดำเนินการ มูลค่าโครงการ 1,319 ล้านบาท ความคืบหน้า ณ เดือน มี.ค. 2561 78.94% , 2.โครงการสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 (ส่วนที่ 1) ระยะทาง 8.8 กิโลเมตร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รับดำเนินการ มูลค่าโครงการ 795 ล้านบาท ความคืบหน้า ณ เดือน มี.ค. 2561 ประมาณ 39.10% และ 3.โครงการสาย อ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 (ส่วนที่ 2) ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร บริษัท ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด รับดำเนินการ มูลค่าโครงการ 794 ล้านบาท ความคืบหน้า ณ เดือน มี.ค. 2561 ประมาณ 22.21% รวมระยะทางทั้งหมด 19 กิโลเมตร ใช้งบลงทุน 2,908 ล้านบาท

ประการสำคัญนอกเหนือจากจะช่วยในการเชื่อมต่อระบบนิเวศของผืนป่าอันเป็นการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมนิเวศวิทยา ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตของสัตว์ป่าแล้วการขยายถนนสาย 304 ยังเป็นการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกเหนือจากเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการท่องเที่ยวของประเทศ โดยเฉพาะจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ภาคตะวันออกได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเปิดให้บริการนอกเหนือจากจะอำนวยการจราจรแล้ว คาดว่าจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านคมนาคมขนส่ง ความสะดวกปลอดภัย ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมากอีกด้วย
……………….
คอลัมน์ : เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,355 วันที่ 8-11 เม.ย. 2561 หน้า 12

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กรมทางหลวงสรุปอุบัติเหตุเดือนเม.ย.61เพิ่มขึ้น14%เหตุขับรถเร็ว
ทางหลวงชนบทสร้างถนนกว่า 19กม.หนุนโลจิสติกส์เมืองหนองคาย
ฐานเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ทางหลวง อีสาน ผืนป่า Thansettakij เกาะติดเมกะโปรเจ็กต์ ทางเชื่อมผืนป่า ทางหลวงสาย 304