ท่าอากาศยานภูเก็ตตั้งศูนย์ช่วยเหลือ นทท. -บริการญาติโทรไปจีนไม่คิดค่าบริการ

8 July 2018


ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการประสานงานแบบบูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัทสายการบิน, ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทภก., ศุลกากร, สถานกงสุลจีน, ตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจภูธรสาคู, สมาคมโรงแรมไทย (THA), สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (PTA) และชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน จ.ภูเก็ต เพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุและการประสานญาติผู้เสียชีวิต ในการดำเนินการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา โดยศูนย์ดังกล่าวฯ จัดตั้ง 3 บริเวณ ดังนี้

1.ห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 2363
2.ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7635 2363
3.ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 0 7635 1005

และสามารถส่งข้อมูลผ่าน E-mail: [email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ เมื่อญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึง ทภก. สามารถมาติดต่อที่จุดประสานงานของด่านตรวจคนเข้าเมือง ตม. บริเวณด้านหน้าจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำผ่านช่องตรวจพิเศษ (Fast Track) และนำประสานต่อไปยังศูนย์ฯทั้ง 3 แห่ง และนำขึ้นรถพร้อมไกด์ (สามารถสื่อสารภาษาจีนได้) 1 คน/ครอบครัว ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ATTA, PTA และชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนจังหวัดภูเก็ตในการนำส่งโรงพยาบาล และ/หรือที่พัก พร้อมทั้งให้บริการที่พักสำหรับญาติผู้เสียชีวิตโดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนี้ บริษัท AIS ได้สนับสนนุนนำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาติดตั้งให้ญาติผู้เสียชีวิตใช้งานในการโทรกลับต่างประเทศฟรีจำนวน 2 เครื่อง บริเวณใกล้ประตูทางออกหมายเลข 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อให้ญาติผู้เสียชีวิตได้ได้ติดต่อประสานงานไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยไม่คิดค่าบริการ
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
คปภ. บูรณาการร่วม "รัฐ-เอกชน" เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัย นทท.เรือล่ม เต็มที่
ทรูส่งล่ามจีนช่วยเรือล่มมอบโทรศัพท์พร้อมซิมตำรวจท่องเที่ยวจัดศูนย์ฯโทรฟรี24 ชม.
จีน ฐานเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยว ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต Thansettakij