ไทยเปิดประตูอ้าซ่า! "ลงทุนผลิตอาวุธ" เว้นภาษีให้ 8 ปี

6 July 2018


'บีโอไอ' เปิดประตูส่งเสริมการลงทุน กลุ่ม "อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ" รถถัง-อาวุธ-อากาศยานไร้คนขับ-เสื้อเกราะ เว้นภาษี 8 ปี

วันนี้ (6 ก.ค. 61) เว็บไซต์ราชกิจนุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ ส. 2/2561 เรื่อง การให้การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เนื้อหาระบุว่า เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาให้สามารถขยายผล ไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง (Dual Use Technology) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคงและสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ในระยะยาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรคสอง มาตรา 18 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศให้เพิ่มความในหมวด 4 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธ.ค. พ.ศ. 2557  โดยกําหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 1.ประเภทกิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานพาหนะและ ระบบอาวุธเพื่อการป้องกันประเทศ รถถัง รถเกราะ หรือยานพาหนะรบ ยานพาหนะช่วยรบ ชิ้นส่วนเฉพาะที่ใช้ในการผลิตและ/หรือ ซ่อมในประเภทกิจการ ได้รับสิทธิและประโยชน์ A2 2.กิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขับ (Unmanned System) เพื่อการป้องกันประเทศ และชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม ได้รับสิทธิและประโยชน์ A1

3.กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอาวุธ และเครื่องช่วยฝึก เพื่อการป้องกันประเทศ และชิ้นส่วน ได้รับสิทธิและประโยชน์ A1 และ A2 และ 4.กิจการผลิตและ/หรือซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ ได้แก่ เสื้อเกราะกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด แผ่น เกราะหรือโล่ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ได้รับสิทธิและประโยชน์ A2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสิทธิและประโยชน์ กลุ่ม A 1 ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ คือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่กำหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น สำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี  ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

ส่วนสิทธิและประโยชน์ กลุ่ม A 2 ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น สำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“AECS”ชี้ทยอยสะสมหุ้นกลุ่มพลังงาน-แบงก์ แนะจับตาปัญหาสหรัฐฯ-รัสเซีย ตัวฉุดภาคการลงทุน
สหรัฐฯขู่คว่ำบาตรอิหร่าน ส่งผลราคาน้ำมันดิบพุ่ง
ภาษี ลงทุน ฐานเศรษฐกิจ บีโอไอ ไทย BOI เว้นภาษี Thansettakij ผลิตอาวุธ