สั่งการ!พิจารณาโทษบ.นำเที่ยวฝ่ากฎเตรียมเยียวยา นทท.ต่างชาติผู้ประสบเหตุ

6 July 2018


ภายหลังได้รับรายงานเหตุการณ์เรือล่มที่เกาะเฮ และเกาะไม้ท่อน เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) ได้มอบหมายให้ นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่โดยด่วน เพื่อดูแลและประเมินสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุ และเย็นวันนี้รัฐมนตรีฯ มีกำหนดจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่อไปนายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ ตามที่ได้รับข้อมูลเบื้องต้น นักท่องเที่ยวจีนที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เป็นนักท่องเที่ยว FIT ที่ได้ซื้อแพคเกจทัวร์จาก OTA โดยมีนักท่องเที่ยวที่มาจากมณฑลเจียงซู เจ้อเจียง กวางตุ้ง เหลียวหนิง และ เหอหนาน เป็นต้น ทั้งนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ได้อำนวยความสะดวกให้กับสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่อย่างเต็มความสามารถ ในการค้นหา และกู้ภัย ผู้สูญหาย รวมถึงการให้การรักษาพยาบาล และปลอบขวัญผู้บาดเจ็บ ตลอดจน การดำเนินการต่างๆ หลังเหตุการณ์ อย่างเต็มที่

ด้าน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในส่วนของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เบื้องต้นถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนฯ จะชดเชย กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500,000 บาท โดยจะเร่งให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาภายในวันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 61 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับค่าชดเชยจาก ประกันเรือ และประกันจากบริษัทนำเที่ยว ทั้งนี้ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 2 ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เรือฟินิกซ์มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในนามของบริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 34/01799 มีประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย กรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท และรักษาพยาบาล 5 แสนบาท“หลังจากเกิดเหตุการณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความช่วยเหลือและประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ และเน้นย้ำให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวที่ละเมิดกฎจนเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนี้เพื่อลงโทษตามกฎหมายต่อไป

ในส่วนของการอำนวยความสะดวกบริเวณสนามบินจังหวัดภูเก็ต ปลัดฯ พงษ์ภาณุ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เพื่อร่วมจัดรถอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้ประสบเหตุ รวมถึงการจัดเตรียมมัคคุเทศก์ที่สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ตลอดถึงประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ปลัดฯ พงษ์ภาณุ ได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานของกระทรวงฯ รวมถึงผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก ดังนั้น หากพี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรสายด่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว Call Center 1155 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC.) 02 - 134 – 4077 โดยเรามีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาทั้ง ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี และรัสเซีย เตรียมพร้อมรับสายและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยว ภูเก็ต เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน