SCBอัดงบ50ล้านดันยอดQR5พันล.

12 July 2018


ไทยพาณิชย์เดินหน้าอัดงบ 50 ล้านบาท กระตุ้นร้านค้า ลูกค้าใช้ QR Code เต็มสูบ หวังดันยอดใช้พุ่ง 5 พันล้านบาทต่อเดือนร้านค้าแอกทีฟเพิ่ม 50% พร้อมขยายบริการสู่ Mastercard QR ดึงคนใช้บัตรเครดิตสแกนจ่าย

นางสาวพิมพ์ใจ ทองมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Payment Product Sales and Delivery ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้วางงบประมาณ 50 ล้านบาท ในการทำตลาด QR Code ช่วงที่เหลือปีนี้ เพื่อกระตุ้นการใช้ทั้งในฝั่งร้านค้าและลูกค้า ซึ่งล่าสุดได้ขยายการให้บริการ Master card QR ซึ่งจะหนุนให้ยอดการใช้ QR เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้จากเดิมจะตัดผ่านบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมร้านค้ารายเล็กจะถูกกว่าประมาณ 50% จากค่าธรรมเนียมราคาปกติที่คิดอยู่ 2.5% หรือคิดประมาณ 1.75%ทั้งนี้ ธนาคารมียอดใช้จ่ายผ่าน QR Code ช่วง 6 เดือนแรกของปี มูลค่า 1.8 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 6 ล้านรายการหรือ มูลค่าเฉลี่ยที่ 3,000 ล้านบาทต่อเดือน และ 1 ล้านรายการต่อเดือน อย่างไรก็ตาม หลังจากการ
กระตุ้นผ่านงบการตลาดและแคมเปญต่างๆ รวมถึงการขยายบริการสู่ Mastercard QR คาดหวังว่า จะช่วยให้ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ล้านบาทต่อเดือน และจากจำนวนการใช้และปริมาณรายการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันธนาคารมีส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) คิดเป็น 35% ของมูลค่าตลาด QR Code ทั้งตลาด

สำหรับแผนการขยายร้านค้าที่รับ QR Code แม่มณี ช่วงที่เหลือของปี จะเน้นขยายไปสู่ร้านค้าขนาดใหญ่และร้านค้าขนาดกลางมากขึ้น หลังจากที่เน้นร้านค้ารายย่อยขนาดเล็กในตลาดมากพอสมควร โดยจะเน้นร้านค้าหมวดช็อปปิ้ง ร้านอาหาร หรือช็อปชิมชิล ซึ่งการขยายร้านค้าขนาดใหญ่ต้องใช้เวลา เพราะต้องวางระบบให้เชื่อมกับร้านค้าที่มีเครื่องรับบัตร(อีดีซี)อยู่แล้ว

โดยปัจจุบันธนาคารมีร้านค้าที่รับ QR Code 1 ล้านร้านค้าแบ่งเป็น ร้านค้าต่างจังหวัด 50% และกทม.อีก 50% โดยมีสัดส่วนการใช้สมํ่าเสมอ (Active) 30% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียง 15% และคาดว่า ภายในสิ้นปีธนาคารจะสามารถขยายร้านค้ารับ QR Code เพิ่มเป็น 1.5 ล้านร้านค้า และมีสัดส่วนยอดแอกทีฟเพิ่มเป็น 50%

หน้า 23-24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38ฉบับที่ 3,381 วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ QR Code