รายย่อย "ไอเฟค" ร้อง "ดีเอสไอ-สศก." ฟัน "ฉัตรณรงค์-บุญเลิศ"

6 July 2018


กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย "ไอเฟค" ร้อง "ดีเอสไอ-สศก." สอบทุจริตประนอมหนี้ หลังพบอดีตผู้บริหารและกรรมการ เปิดทางผู้ถือหุ้นกู้บางรายฟ้องแล้วยอมแพ้ ขู่เอาผิด "บุญเลิศ-ฉัตรณรงค์" ละเว้น ฟ้องเพิกถอนคดี

- 6 ก.ค. 61 - น.ส.เยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทุนในหุ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เดินทางเข้าพบและเข้าชี้แจงข้อมูลต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ กองบังคับการสอบสวนสืบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.) ตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หลังจากที่นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และ พล.ต.บุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ สองกรรมการที่เหลืออยู่ในปัจจุบันของไอเฟค เพิกเฉยไม่เร่งดำเนินการฟ้องเพิกถอนคดีกรณีพบอดีตผู้บริหารรายหนึ่ง มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง

น.ส.เยาวลักษณ์ ระบุว่า มีผู้บริหารของไอเฟครายหนึ่งร่วมมือกับอดีตกรรมการบริษัท มอบอำนาจให้ผู้บริหารและทนายความประจำของบริษัทไอเฟค นำโฉนดที่ดินของโรงแรมดาราเทวี ไปจดจำนองค้ำประกันกับเจ้าหนี้หุ้นกู้ ซึ่งมีการจัดตั้งขบวนการประนอมหนี้ขึ้นมาโดยมิชอบดำเนินการประนอมหนี้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม ทั้งที่บริษัทฯมีเจ้าหนี้หุ้นกู้กว่า 1,100 ราย มูลหนี้รวม 3,500 ล้านบาท แต่กลับยอมแพ้คดี

“รายย่อยได้ทำหนังสือแจ้งเตือน (โนติส) ไปถึงนายฉัตรณรงค์ และ พล.ต.บุญเลิศ ในฐานะกรรมการของบริษัท ให้ดำเนินการฟ้องเพิกถอนคดีดังกล่าว เพราะมีกระบวนการแอบอ้างอำนาจของบริษัทฯ ให้ประนอมหนี้ และยอมแพ้คดีกันแบบง่ายๆ ซึ่งจากการติดตามข้อมูลพบว่า ค่าหัวคิวสูงถึง 10% โดยมีการแบ่งจ่ายล่วงหน้า 3% และส่วนที่เหลืออีก 7% หลังจบคดี มี “เจ๊ ป.” ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ และ “ทนาย ก.” ร่วมขบวนการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้บางกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กลับไม่ดำเนินการใดๆ ทำให้นักลงทุนรายย่อยต้องเข้าไปขอรับฟังคำเสนอแนะจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เข้าร้องเรียนกับดีเอสไอ และ สศก. เพื่อให้ตรวจสอบว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ว่า เหตุใดจึงไม่เร่งดำเนินการฟ้อง เพื่อเพิกถอนคดีดังกล่าว”

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยไอเฟค อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายนายฉัตรณรงค์ และพลตรีบุญเลิศ หรือไม่ เพราะอาจทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เร่งจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ หลังได้เลื่อนการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 3 ก.ค. 2561 ออกไปเป็นวันที่ 26 ก.ค. 2561


หุ้น ฐานเศรษฐกิจ IFEC ตลาดทุน ไอเฟค Thansettakij อินเตอร์ ฟาร์อีสต์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น