MBKฟัน1.1พันล. ขายรร.รอยัลออคิด

11 July 2018


เอ็มบีเค ขายหุ้นใน “โรงแรม รอยัล ออคิด” ทั้งหมด 29.86% มูลค่า 1.14 พันล้านบาทให้แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ เพิ่มสภาพคล่อง รองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (MBK-HR) ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นใน
สัดส่วน 99.99% ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ROH ที่ MBK-HR ถือหุ้นอยู่ 29.86% หรือ 27,998,051 หุ้น ให้กับบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND มูลค่าขายรวมสุทธิ 1,144,840,305 บาท เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

สำหรับวัตถุประสงค์ของการขายหุ้น ROH ครั้งนี้ จะทำให้บริษัท มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลักต่อไป


การขายหุ้น ROH ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ MBK เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ MBK ซื้อหุ้นของบริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด (SPW) ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทร่วมของ MBK จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลําดับที่ 3 ของ SPW และผู้ถือหุ้นรายย่อยรวม 1,865,700 หุ้น มูลค่าซื้อรวมสุทธิ 932,850,000 บาทเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก

สำหรับบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND ที่ซื้อหุ้น ROH จาก MBK มี บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นายวิชัย ทองแตง เป็นประธานกรรมการ นายพิจิตต รัตตกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรกประกอบด้วย บริษัท เมโทร พรีเมียร์โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 35.53% Citynet Asia Limited ถือหุ้น 7.16% บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 5.09% นายสุรชัย รติทอง ถือหุ้น 4.98% และนางสาวศรัญญา ชัยจุฑาพร ถือหุ้น 2.56%

ส่วนธุรกิจหลักของ  GRAND มี 2 ประเภท คือ 1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  อาทิ โครงการ ไฮด์ สุขุมวิท โครงการ ไฮด์ สุขุมวิท 11 โครงการหัวหิน บลู ลากูน โครงการเดอะ เทรนดี้ โครงการระยอง โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ 2. ธุรกิจโรงแรม เน้นการลงทุนในโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยปัจจุบันบริษัทได้จัดจ้างกลุ่มบริษัท Marriott International และ Hyatt International Corporation เป็นผู้บริหารโรงแรม

แหล่งข่าวจาก บริษัทแกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)เผยว่า ก่อนหน้านั้น แกรนด์ แอสเสท ได้ซื้อหุ้นโรงแรม รอยัลออคิด จากการบินไทย และสตาร์วูดไปแล้ว 68% มูลค่า 2,300 ล้านบาท การซื้อหุ้นต่อจากเอ็มบีเคก็เพื่อเข้าไปเทกโอเวอร์ 100% ซึ่งอยู่ระหว่างการทำเทรนเดอร์ออฟเฟอร์ โดยเห็นว่าโรงแรมแห่งนี้ ตั้งอยู่ในทำเลหาไม่ได้และใช้เงินเพียง 3,500 พันล้านบาท เพราะเฉลี่ยราคาอยู่ที่ราว 5 ล้านบาทต่อห้อง แต่การสร้างโรงแรมใหม่ต้องลงทุนห้องละกว่า 10 ล้านบาทไม่รวมที่ดิน และหากซื้อหุ้นทั้งหมดแล้วเสร็จ มีแผนจะปรับปรุงใหม่ หลังจากโรงแรมแห่งนี้สร้างมา 30 ปี

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,380 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561สยามพิวรรธน์ เอ็มบีเค โรงแรม รอยัล ออคิด