ครม.อนุมัติคง Vat 7% ออกไปอีก 1 ปี

3 July 2018


- 3 ก.ค. 61 - นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  หรือ การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งจะสิ้นสุดเวลาวันที่ 30 ก.ย. 2561 โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 6.3% (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือ 7% (รวมภาษีท้องถิ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62


โดยกระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าภาครัฐเสียรายได้ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท ส่วนเหตุในการขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจกำลังขยายตัวต่อเนื่องจากปี 60 ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศ


ภาษี ฐานเศรษฐกิจ vat Thansettakij Vat 7%