ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ชี้ชะตากฎหมายเก็บเงินใช้น้ำจากประชาชน

2 July 2018


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และ คุณกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ชี้ชะตากฎหมายเก็บเงินใช้น้ำจากประชาชน โดย พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ปธ.คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ สนช. รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)น้ำ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ พ.ร.บ.น้ำ Thansettakij