ชี้ช่องจากทีมทูต | บัวแก้วจับมือธุรกิจไทย ก้าวไกลทั่วโลก (ตอน 1)

1 July 2018
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน ได้เชื่อมโยงโลกทั้งใบให้ใกล้ชิดกัน ร่นระยะทางระหว่างประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งให้ใกล้กัน เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็ติดต่อสื่อสารกันได้ และลดช่องว่างแห่ง 'โอกาส' ที่ทำให้บางคนมีโอกาสมากกว่าที่บางคนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งความเชื่อมโยงดังกล่าวได้ขยายโอกาสให้ภาคธุรกิจขยายตลาดและเติบโตมากยิ่งขึ้น ผ่านการก้าวออกไปสู่ต่างประเทศ ไม่ว่าภาคธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ SMEs ก็ตาม

ผู้ประกอบการไทยที่อยากจะก้าวไปสู่ต่างประเทศ เพราะอยากจะมีตลาดที่ใหญ่กว่าเดิม อยากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น หรือแม้แต่อยากจะสร้างแบรนด์ไทยให้ดังไปทั่วโลก แต่กลับดึงขาตัวเองกลับ เพียงเพราะมีคำถามว่า "จะไปประเทศไหนดี" "ไปแล้วจะต้องทำอย่างไร" "กฎระเบียบของประเทศนั้น ๆ ยุ่งยากมากไหม" "ไปแล้วเจอปัญหาจะทำอย่างไร" "ธุรกิจฉันเล็กไปหรือไม่ที่จะก้าวไปต่างประเทศ" หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีคำถามเหล่านี้ 'กระทรวงการต่างประเทศ' จะเป็นผู้จับมือท่านเผชิญหน้ากับคำถามเหล่านั้น และเคียงข้างท่านเพื่อก้าวไกลไปทั่วโลกด้วยกัน
กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ ผ่านบทบาท 'การทูตเชิงเศรษฐกิจ' ที่มุ่งมั่นจะ "ชี้ช่องทาง สร้างโอกาส และเตือนภัย" ให้กับภาคธุรกิจไทยที่ประสงค์จะก้าวไกลไปในต่างประเทศ โดยใช้จุดแข็งของการที่กระทรวงการต่างประเทศมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ในทุกมุมของโลก ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล เข้าใจสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมทางธุรกิจ และมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ อันนำมาซึ่ง ‘ข้อมูลเจาะลึก’ ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา (2560) กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินบทบาทดังกล่าวอย่างแข็งขัน เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยและเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการ 'ชี้ช่องทาง' กระทรวงการต่างประเทศไม่หยุดยั้งที่จะหาตลาดใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เมื่อไม่นานมานี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ได้ให้คำแนะนำแก่ SMEs ของไทย ให้สามารถส่งสินค้ากางเกงมวยไปขายในนอร์เวย์ ผ่านการแนะนำให้ใช้ค่ายมวยไทยในนอร์เวย์เป็นจุดประชาสัมพันธ์และขายสินค้า และยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งออกสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยของไทย สามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้

หรือกรณีสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ที่ได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ไทยอีกด้วย โดยได้เชิญทีมงานรายการ 'โลก 360 องศา' ไปถ่ายสารคดีเกี่ยวกับสเปน ในประเด็นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม 4.0 Smart City และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

……………….
คอลัมน์ : ชี้ช่องจากทีมทูต โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,355 วันที่ 8-11 เม.ย. 2561 หน้า 10

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ธุรกิจไทยก้าวสู่โลกออนไลน์
เปลี่ยนธุรกิจไทยสู่โลกออนไลน์ (1/2)ฐานเศรษฐกิจ ธุรกิจไทย Thansettakij ชี้ช่องจากทีมทูต บัวแก้ว