สนธิรัตน์ ปลื้มเยือนอังกฤษ-ฝรั่งเศส ประสบความสำเร็จ มี MOU ถึง10ฉบับ

29 June 2018


-29 มิ.ย.2561- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าสถึงความสำเร็จของการเยือนประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ว่าที่ผ่านมาภาคเอกชนของทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในระดับหนึ่ง ภายในการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและกระทรวงพาณิชย์ โดยในสหราชอาณาจักร มี Thai-UK Business Leadership Council (TUBLC) และในสาธารณรัฐฝรั่งเศสมี the France Thai Business Forum เป็นเวทีและกลไกในการผลักดันความร่วมมือของภาคเอกชนและการแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจาก MOU ทั้งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนรายใหญ่ รวมทั้งสิ้น 10 ฉบับ (สหราชอาณาจักร 6 ฉบับและสาธารณรัฐฝรั่งเศส 4 ฉบับ)

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ต้องการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยเพิ่มความร่วมมือกันในมิติที่ลึกขึ้นและกว้างขึ้น ในภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศสมีความสนใจร่วมกัน อาทิ ด้าน Agri & Food , Energy , Hospitality & Wellness , Logistics, IT , Smart City และ Creative Economy

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์เห็นว่าโอกาสของ BREXIT และการที่สหภาพยุโรปยอมรับประเทศไทยในเวทีโลก จะทำให้โอกาสการค้า การลงทุนระหว่างกันมีเพิ่มมากขึ้น โดยจะได้ร่วมมือกับเอกชนไทยที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการมาดำเนินธุรกิจไทยภูมิภาคยุโรป เป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนไทย SMEs ได้มีโอกาสในการส่งออกและลงทุน พร้อมทั้งการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัยจากภูมิภาคยุโรปไปประยุกต์ใช้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของตนเองอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเร่งทำกิจกรรมการส่งเสริมตลาดอาหารไทย เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ Thailand Kitchen of the World ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคในอังกฤษ ฝรั่งเศสและในภูมิภาคยุโรป เพิ่มมากขึ้นต่อไป