เคาะไอพีโอหุ้นทีม2.42บาท

6 July 2018


“ทีม คอนซัลติ้ง” เปิดตัว “ฟินันเซีย ไซรัส” เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 6 แห่ง เคาะราคาไอพีโอ 2.42 บาท เดินหน้าขายไอพีโอ 180 ล้านหุ้น ลุยระดมทุนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนด้านเทคโนโลยี ส่งซิกเตรียมจองซื้อ 4-6 ก.ค. 61 จ่อเข้า เทรด SET ภายในเดือน ก.ค. นี้

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า TEAMG ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Lead Underwriter) พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนมบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.47% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบัน TEAMG มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 340 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น

สมภพ กีระสุนทรพงษ์กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ TEAMG จำนวน 180 ล้านหุ้นนี้มีการกำหนดราคาอยู่ที่หุ้นละ 2.42 บาท โดยหุ้นไอพีโอของ TEAMG จะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดี เนื่องจากในช่วงนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์ หรือ โรดโชว์จำนวน 16 จังหวัดได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน บริษัทมีวิศวกร สถาปนิก และบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่พร้อมสนับสนุนการให้บริการที่ปรึกษารวมกว่า 1,500 คน นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนากระบวนการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการทำงาน ทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพของผลงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า อาทิเช่น การถ่ายภาพทางอากาศและทำแผนที่ (Drone-based survey) ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการถ่ายภาพทางอากาศและจัดทำแผนที่ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองอาคาร พร้อมข้อมูลหรือสารสนเทศ (Building Information Model) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการจำลองการก่อสร้างอาคารเสมือนจริงทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้วยมุมมองในรูปแบบ 3 มิติ ทำให้ลูกค้าสามารถนำผลงานการบริการที่มีรายละเอียดและส่วนประกอบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ชัดเจน

              หน้า 17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,379 วันที่ 1-4 ก.ค. 2561ไอพีโอ ฟินันเซีย ไซรัส แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ ระดมทุน ทีม คอนซัลติ้ง