"2 ยักษ์ไอที" ผนึกรุก CLMV! วางเป้าเจาะกลุ่มน้ำมัน-อุตสาหกรรมผลิต

10 July 2018
'เดลล์ อีเอ็มซี' ผนึก 'วีเอสที อีซีเอส' หนุนองค์กรธุรกิจทั้งไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา ใช้งานอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ วางเป้าแรกเจาะกลุ่มน้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมการผลิต, สุขภาพ, การเกษตร และเมืองปลอดภัย เชื่อตลาดไทยมีศักยภาพ หลังนำร่องใช้ IoT โครงการแสนสุข สมาร์ทซิตี้

นายอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร บริษัท เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน เปิดเผยว่า เดลล์ อีเอ็มซี และบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในด้านความสามารถของทั้ง 2 บริษัท ในการให้บริการโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถระบุถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อเสริมความก้าวหน้าให้กับแนวคิดริเริ่มของบริษัททางด้านอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง หรือ อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT)
โดยความร่วมมือนี้ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัท ทั้งในส่วนของสายผลิตภัณฑ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือ อินฟราสตรักเจอร์ที่ครบวงจร พร้อมทั้งความสามารถทางด้านระบบ IoT และระบบสมองกลฝังตัว (Embedded) ที่ครอบคลุม ตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทาง (Edge) ไปสู่ส่วนกลางที่เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ (Core) และต่อไปยังคลาวด์ (Cloud) พร้อมกับโซลูชันซอฟต์แวร์จากเครือข่ายบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ (ISVs) ของวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เพื่อช่วยพัฒนา IoT โซลูชันนำเสนอโซลูชันได้ตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ทั้ง 2 บริษัท จะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนโครงการ IoT ในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา นำเสนอโซลูชันและบริการด้านไอทีแบบครบวงจรให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การผลิต การดูแลสุขภาพ การเกษตร และโครงการเมืองปลอดภัย (Safe City)

"โอกาสของธุรกิจ IoT ในประเทศไทยและอินโดจีนมีมหาศาล ทั้งโอกาสทางด้านการตลาดและในด้านการช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิรูปองค์กรในการดำเนินงาน และเพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจได้รับประโยชน์จาก IoT ได้อย่างเต็มที่ เราจึงร่วมมือกับ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) เพื่อช่วยให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมสามารถใช้งานโซลูชัน IoT แบบครบวงจรได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทางไปจนถึงดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการก้าวสู่อนาคตดิจิตอลด้วย IoT"
ไอดีซีคาดว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) จะอยู่ในระดับแนวหน้าของ IoT ในตลาด ซึ่งได้รับประมาณการว่าจะมีการใช้จ่ายทั่วโลกถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2564 โดยไอดีซีระบุว่า ภูมิภาคนี้มีเส้นทางการพัฒนาด้าน IoT ที่ก้าวหน้ามาก และจะกลายเป็นผู้นำด้านการลงทุนใน IoT ด้วยการใช้จ่ายที่คาดว่าจะสูงถึง 4.55 แสนล้านดอลลาร์ ในปี 2564 ซึ่งเห็นได้ชัดเจนทั่วทุกตลาด โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่น จีน อินเดีย เกาหลี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และไทย

นายอโณทัย กล่าวต่อไปอีกว่า เดลล์ อีเอ็มซี ตระหนักในศักยภาพการเติบโตของตลาด IoT ในประเทศไทย และบริษัทประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อนำร่องโครงการริเริ่ม IoT โครงการแสนสุข สมาร์ทซิตี้ (Saensuk Smart City) เป็นตัวอย่างการนำไปใช้งานของภาครัฐ ที่เดลล์ อีเอ็มซี ช่วยผลักดันให้เกิดขึ้น โครงการนี้เป็นการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบด้านการสาธารณสุขที่ชาญฉลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการดูแลสุขภาพประชากรสูงวัยในพื้นที่

 

สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)ฯนายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)ฯ กล่าวว่า บริษัทในฐานะผู้จัดจำหน่ายที่ช่วยเพิ่มมูลค่า (Value - Added Distributor) จะเร่งการสร้าง ขยาย และถ่ายทอดความรู้ผ่านการอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีใหม่จากการขายผลิตภัณฑ์ โดยขณะนี้ ได้จัดตั้งผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) ที่มีเทคโนโลยี IoT ขึ้นมา 40 ราย และแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต บ้าน และสำนักงานอัจฉริยะ พลังงานน้ำมันและก๊าซ เมืองปลอดภัย และการดูแลสุขภาพ


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,379 วันที่ 1-4 ก.ค. 2561 หน้า 15

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ล็อกซเล่ย์ฮุบลงทุนไอที ‘เนชั่นแนล อีเพย์เมนต์’
'เอกนิติ' ไฟแรงดึงไอที! รีดภาษีปีหน้า 2 ล้านล้านอุตสาหกรรม ฐานเศรษฐกิจ น้ำมัน CLMV ไอที IT เดลล์ อีเอ็มซี Thansettakij อุตสาหกรรมผลิต วีเอสที อีซีเอส