“อุต” ย้ำห้ามนำเข้าสามซากขยะ ชง “ครม.” ออกคำสั่งห้ามโรงงาน “ใช้วัตถุดิบที่ใช้แล้วจากตปท.”

27 June 2018


- 27 มิ.ย. 61 - นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขสถานการณ์ซากอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกรมฯ ห้ามนำเข้าวัตถุดิบใช้แล้วจากต่างประเทศและระงับการนำเข้าจากต่างประเทศ คือ


1. ห้ามนำเข้าซากอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนใช้แล้วมือสอง

2. ห้ามนำเข้าเศษพลาสติกใช้แล้ว

3. ห้ามนำเข้าสินค้าที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆ เช่น เศษโลหะผสม/สายไฟ/มอเตอร์/หม้อแปลง/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแบตเตอรี่

และ 4.ระงับนำเข้าอุปกรณ์ใช้แล้วมือสองที่นำมาซ่อมแซม/ดัดแปลง/ปรับปรุง โดยส่งออกหรือขายภายในประเทศ ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561


ขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งห้ามโรงงานใช้วัตถุดิบที่ใช้แล้วจากต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ประกอบด้วย

1. ซากอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนใช้แล้วมือสอง

2. เศษพลาสติกใช้แล้ว

และ 3. สินค้าที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆ เช่น เศษโลหะผสม สายไฟ มอเตอร์ หม้อแปลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่ เป็นต้น

โดยจะบังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 32 (2) ที่กำหนดแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบ โดยให้โรงงานต่างๆ หันมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศแทน เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรภายในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้มีแนวทางระงับการนำเข้าอุปกรณ์ใช้แล้วมือสอง ที่จะนำเข้ามาซ่อมแซม ดัดแปลงหรือปรับปรุง ซึ่งกำลังรวบรวมข้อมูล และนำเสนอให้คณะอนุกรรมการเพื่อการบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบให้พิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะร่วมกับกรมศุลกากรตรวจสอบทุกตู้ หากพบว่ามีการลักลอบนำเข้า หลีกเลี่ยง หรือสำแดงเท็จ จะต้องดำเนินการผลักดันซากอิเล็กทรอนิกส์กลับสู่ประเทศต้นทางทันที

นายพสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกระแสข่าวที่ออกมามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมพิจารณาอนุโลมให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำเข้าขยะ 2 ประเภท ประกอบด้วย

1. ซากอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นชิ้น ยังไม่มีการแกะ

และ 2. เศษพลาสติกสะอาด นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมขอยืนยันว่า ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้แต่อย่างใด


ฐานเศรษฐกิจ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายขยะอิเล็กทรอนิกส์ Thansettakij นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์