เซ็นทรัลเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

30 June 2018


เซ็นทรัลเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนปั้นช่องทางขายสร้างตลาดยั่งยืน

เซ็นทรัล ชู ซีเอสวี ผ่านโครงการ “เซ็นทรัลทำ” เดินหน้าสนับสนุนชุมชนอย่างจริงจัง เตรียมปั้นตลาดจริงใจเชียงใหม่ เป็นช่องทางขายสินค้าออร์แกนิก พร้อมสร้างศูนย์เรียนรู้ ดึงกูรูเชื่อมต่อไอเดีย

จากโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัลในชื่อ “เซ็นทรัลทำ” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ผ่านโรงเรียนประชารัฐที่กลุ่มเซ็นทรัลเข้าไปร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 62 แห่ง ครอบคลุมนักเรียนประมาณ 14,124 คน ครู 895 คน รวม 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยในกระบวนการพัฒนาคนและชุมชน “พิชัย จิราธิวัฒน์” กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล บอกว่า กลุ่มเซ็นทรัลใช้วิธีจับมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ช่วยเสริมให้การพัฒนานั้นๆ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เช่น การจับมือกับกลุ่มเบทาโกร ทำโครงการพอเพียงเลี้ยงไก่ไข่อย่างยั่งยืน หนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนประชารัฐ โดยล่าสุด ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ที่โรงเรียนวัดห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สร้าง โรงเรือนและมอบความรู้ให้กับเด็กๆ พร้อมต่อยอดความรู้ เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตต่างๆ และไข่ไก่ที่มีปริมาณมากพอ ก็จะรับเข้ามาจำหน่ายในช่องทางของกลุ่มเซ็นทรัลนอกจากเรื่องของคน กลุ่มเซ็นทรัลยังมีเสาหลักอีก 3 ด้านที่ใช้เป็นแนวทางดำเนินงานด้วยรับผิดชอบสังคม ได้แก่ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 4 แนวทางจะดำเนินการในรูปแบบของซีเอสวี (Creating Shared Value : CSV) ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

การเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็ง โดยนำธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลเข้าไปเสริม เช่น การสร้างช่องทางขายให้กับผ้าทอของ นาหมื่นศรี ผ่านโครงการชุมชนต้นแบบนาหมื่นศรี ที่นอกจากสนับสนุนการสร้างช่องทางจัดจำหน่ายแล้ว ยังช่วยปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี เพื่อเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมอีกด้วย“พิชัย” บอกอีกว่า กลุ่มเซ็นทรัลยังมีโครงการสนับสนุนเอสเอ็มอี ที่นอกจากจัดพื้นที่ภายในศูนย์การค้าและเครือข่ายของกลุ่มเซ็นทรัล ให้เป็นช่องทางจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มเอสเอ็มอีแล้ว ประมาณ 15-20% ของสินค้าทั้งหมดในศูนย์นั้นๆ ขณะนี้ ยังมีแผนสร้างศูนย์เรียนรู้ และส่งเสริมสินค้าที่เป็นออร์แกนิกที่จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณตลาดจริงใจ ซึ่งเซ็นทรัลมีพื้นที่อยู่บริเวณนั้นกว่า 20 ไร่ ที่นำมาพัฒนา ที่นอกจากจะมีศูนย์เรียนรู้แล้ว ยังมีพื้นที่ให้บรรดาเอสเอ็มอีที่มีสินค้าออร์แกนิก เข้ามาวางจำหน่ายด้วย

“ทำธุรกิจ ต้องสร้างมูลค่า สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ทำกำไรกับทำดีให้สังคมต้องอยู่ร่วม
กันได้” นี่คือสิ่งที่ “ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ที่ปรึกษาอาวุโสของกลุ่มเซ็นทรัลเน้นยํ้า

หน้า 28 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,378 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561เชียงใหม่ เซ็นทรัล ซีเอสวี