คน. ประกาศผล "ตราสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตร-ตลาดสด" สวยงาม ดึงคนใช้บริการเพิ่ม

22 June 2018


กรมการค้าภายใน ประกาศผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์สวยโดนใจ ลวดลายร่วมสมัย ผู้บริโภคจดจำง่าย พร้อมมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท ชูสินค้าปลอดภัยและราคาเป็นธรรม เล็งดึงประชาชนเข้าตลาดเพิ่ม หนุนรายได้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่กรมได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนให้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนั้น มีผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 232 ผลงาน โดยแบ่งเป็นตราสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตรจำนวน 123 ผลงาน และตราสัญลักษณ์ตลาดสดจำนวน 109 ผลงาน และได้มีการคัดเลือกผลงานที่ชนะเลิศเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมตัดสิน โดยได้พิจารณาตัดสินให้เหลือเพียงประเภทละ 4 ผลงาน โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศจำนวน 1 ผลงาน และรางวัลชมเชยจำนวน 2 ผลงาน ใน 2 ประเภทตลาด รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล มูลค่าเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีระพงษ์ อมรสิน รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายศุภชัย วงษ์บุตร รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล และนายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม รับเงินรางวัลท่านละ 10,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรจากกรมการค้าภายใน

ส่วนผู้ชนะประกวดตราสัญลักษณ์ตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายศุภชัย วงษ์บุตร รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายบำรุง อิศรกุล รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายกมล บุญญารัชต์ และนายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล รับเงินรางวัลท่านละ 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรจากกรมการค้าภายในสำหรับตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสดภายใต้การส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างระบบการซื้อขายที่รักษาสิทธิผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากข้อกำหนดของการเข้าร่วมกับกรมการค้าภายในตลาดเหล่านี้ จึงต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยเรื่องของสินค้าในตลาดรวมถึงมีระบบการซื้อขายที่เป็นธรรม ชัดเจน ตรวจสอบได้ อาทิ การตรวจสอบเครื่องชั่ง การแสดงป้ายราคาสินค้า การตรวจสอบสารพิษ การต่อรองราคาสินค้าได้อย่างเสรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านระบบตลาด จึงถือได้ว่า ตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสดในการส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง เสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง พร้อมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

อนึ่ง ตลาดกลางในการดูแลของกรมการค้าภายในมีอยู่ 4 ประเภท คือ 1.ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ 2.ตลาดปลาสวยงานและสัตว์เลี้ยง 3.ตลาดกลางผักและผลไม้ 4.ตลาดกลางสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ซึ่งปัจจุบันมี 54 แห่งทั่วประเทศ  ส่วนตลาดสดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ปัจจุบันมีจำนวนรวม 359 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 97 แห่ง ภาคกลางและตะวันออก 106 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 127 แห่ง ภาคใต้ 29 แห่ง

……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
บีโอไอหนุนSMEพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมยกระดับสู่ตลาดโลก
ตลาดเกมฮอต! สะพัด 3 หมื่นล้าน


e-book-1-503x62-7


ฐานเศรษฐกิจ ตราสัญลักษณ์ คน ตลาดสด Thansettakij ตลาดกลางสินค้าเกษตร