"ประวิตร" นัดถกพรรคการเมือง 25 มิ.ย.นี้

21 June 2018


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนมาก ที่ นร 0403(กร1)/พ) 1 ลงวันที่ 21 มิ.ย.2561 เรื่อง ขอเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองเข้าร่วมพบปะหารือและรับฟังข้อคิดเห็น โดยส่งไปให้หัวหน้าพรรคการเมืองต่าง ๆ ทุกพรรค ที่มีสถานะครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยแนบกำหนดการพบปะหารือพร้อมแบบตอบรับ มีรายละเอียดว่า


ด้วยนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้เรียนเชิญผู้แทนพรรคการเมือง เข้าร่วมพบปะหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 14.00 ถึง 16.00 น.ณ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง) วิภาวดี โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานฯ และมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการพบปะหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

ในหนังสือยังแจ้งด้วยว่า การพบปะหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปของพรรคการเมืองต่าง ๆ และเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงทำความเข้าใจ และตอบข้อซักถามในประเด็นข้อสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ในการนี้ ได้เชิญหัวหน้าพรรคหรือผู้แทน จำนวนพรรคละไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมพบปะหารือฯดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น


คสช. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นัดพบปะหารือพรรคการเมือง