กสทช. จี้ DTAC เร่งแจ้งลูกค้าใช้คลื่น "850-1800 MHz" โอนย้ายค่าย

21 June 2018


สำนักงาน กสทช. มีหนังสือให้ DTAC เร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ใช้คลื่น 850 และ 1800 MHz รีบโอนย้ายค่ายเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการคุ้มครองประชาชน และเตรียมคลื่นให้ว่างเพื่อรองรับการประมูล

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันที่ 20 มิ.ย. 2561 สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือเร่งรัดไปยังบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ให้รีบดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในคลื่นความถี่ 850 และ 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 ก.ย. 2561 จำนวนประมาณ 430,000 เลขหมาย โอนย้ายไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นที่รองรับการให้บริการ หรือหากจะใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิมก็ให้เปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่อื่น เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด แม้สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ และเป็นการเตรียมคลื่นให้ว่างเพื่อรองรับการประมูล

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตรสำหรับการโอนย้ายค่ายเบอร์เดิม ปัจจุบันสามารถโอนย้ายได้วันละ 60,000 เลขหมาย โดยประชาชนสามารถติดต่อไปยัง CALL Center ของแต่ละค่าย ที่ประชาชนต้องการโอนย้ายเข้าไป ซึ่งประชาชนสามารถเช็คสิทธิ์ก่อนย้ายค่ายได้ง่ายๆ ได้โดย กด *151*ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วตามด้วยเครื่องหมาย # แล้วกดโทรออก ฟรีทุกเครือข่าย หากไม่ติดเงื่อนไขใดๆ เช่น ไม่มียอดค้างชำระ ก็จะได้รับรหัสแสดงตนทาง SMS ภายใน 10 นาที โดยรหัสแสดงตนที่ได้รับทาง SMS สามารถใช้ยื่นสมัครโอนย้ายที่จุดให้บริการของรายใหม่ได้ภายในวันที่ได้รับรหัส ซึ่งการโอนย้ายค่ายด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 2 วันทำการ

“การเร่งให้ DTAC รีบประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ใช้คลื่น 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 ก.ย. 2561 รีบโอนย้ายค่าย ก็เพื่อคุ้มครองประชาชนให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะประชาชนบางคนอาจไม่รู้ว่าเบอร์มือถือที่ตนใช้อยู่เป็นเบอร์ที่ใช้คลื่น 850 และ 1800 MHz ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ซึ่งหากไม่มีการโอนย้ายค่าย หรือไม่มีการเปลี่ยนไปใช้คลื่นอื่น หากยังคงจะใช้บริการค่ายเดิม เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานก็จะไม่สามารถใช้งานต่อได้ การเร่งประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจะทำให้ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจในการเลือกว่าจะใช้บริการกับค่ายใด มีเวลาในการโอนย้ายค่าย และเพื่อเป็นการเตรียมคลื่นให้ว่างสำหรับการประมูล” นายก่อกิจกล่าว


Dtac 1800 MHz 850 MHz