ผู้ส่งออกข้าว เผยข้าวราคาร่วง "แค่ระยะสั้น"

20 June 2018


ผู้ส่งออกแจงราคาข้าวร่วงเกิดจากผู้ซื้อในต่างประเทศชะลอหลังมีการนำเข้าไปจำนวนมากในช่วง 4 เดือนแรก ประกอบกับการส่งมอบข้าวให้กับฟิลิปปินส์มีความล่าช้าจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย แต่มั่นใจราคาข้าวร่วงจะเกิดขึ้นระยะสั้นเท่านั้น 

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า จากภาวะที่ราคาข้าวขาวทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศปรับตัว ลดลงเป็นอย่างมากจนสร้างความตื่นตระหนกในวงการค้าข้าวนั้น สมาคมฯคาดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุ ผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศเริ่มชะลอการซื้อข้าวหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้มีการนําเข้าข้าวไป เป็นจำนวนมากแล้ว

ซึ่งจะเห็นได้จากในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 9 แสนตัน ซึ่งเป็นปริมาณส่งออกต่อเดือนที่สูงมากและส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวขาว และผลผลิตข้าวของประเทศเวียดนามในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (Summer-Autumn crop) เริ่มออกสู่ตลาดและคาดว่าจะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคา ข้าวขาวของเวียดนามอ่อนตัวลงและทำให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปให้ความสนใจข้าวเวียดนามมากขึ้น

เจริญ เหล่าธรรมทัศน์นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ได้เลื่อนเวลาออกไปเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ทำให้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณที่จะ มีการขอโควตาเพื่อนําเข้าข้าวจากไทยภายใต้ระบบ MAV ในส่วนของภาคเอกชน รวมถึงการส่งมอบข้าวให้ฟิลิปปินส์เกิดความล่าช้าจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและ ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ทําให้มีสินค้าตกค้างจำนวนมาก และทำให้การส่งมอบในส่วนที่เหลือต้องชะลอ ออกไปด้วยส่งผลให้ราคาข้าวปรับลดลงมากในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องมาจาก สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเกิดภาวะฝนตกหนักและตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อการขน ถ่ายสินค้า ทำให้บริษัทที่รับขนส่งข้าวขึ้นเรือบรรทุกสินค้าไม่สามารถที่จะนำข้าวจากโกดังสินค้าของผู้ ส่งออกขึ้นเรือโป๊ะได้
ขณะที่ข้าวที่ขนถ่ายลงเรือโป๊ะเพื่อที่จะนำไปส่งขึ้นเรือใหญ่ก็ไม่สามารถขนถ่ายสินค้า ขึ้นเรือใหญ่ได้ทำให้มีสินค้าตกค้างอยู่ในเรือโป๊ะจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนเรือโป๊ะตามมา และการที่โกดังเก็บสินค้าของผู้ส่งออกมีสินค้าตกค้างจำนวนมากและไม่มีที่ว่างพอสำหรับข้าวชุดใหม่จึงจำเป็นต้องชะลอการซื้อข้าวจนกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายลงไป ซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ราคา ข้าวในประเทศปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ สมาคมฯคาดว่าภาวะราคาข้าวที่ปรับลดลงนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้น เพราะ เกิดจากปัญหาด้านโลจิสติกส์และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯคาดว่าการส่งออกข้าวของไทยยังคงมีทิศทางที่ดี เนื่องจากความต้องการ ข้าวในตลาดโลกยังมีอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการส่งออกข้าวของไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปีนี้ประเทศไทยจะส่งออกได้มากกว่า 10 ล้านตัน

สำหรับราคาข้าวที่ซื้อขายภายในประเทศจากข้อมูลของกรมการค้าภายในนั้น ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ราคา ข้าวขาว 5% (ข้าวใหม่) ได้ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 12,900-13,000 บาทต่อตัน ขณะที่ราคาส่งออกข้าว ขาว 5% ที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยอยู่ที่ 459 เหรียญดอลลาร์ต่อตัน (ณ วันที่ 25 เมษายน 2561) ซึ่งหลังจากนั้นภาวะราคาข้าวขาวได้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างทรงตัวมาโดยตลอด แต่เริ่มมีสัญญาณ ของการปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลของกรมการค้าภายใน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ราคาข้าวขาว 5% (ข้าวใหม่) ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 12,100-12,200 บาทต่อบาท ต่อตัน ขณะที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ที่ประกาศโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 อยู่ที่ 437 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน


ข้าว ส่งออกข้าว ผู้ส่งออกข้าว