ได้ฤกษ์ 'บิ๊กตู่' เปิดอาคารใหม่ 'ชุมชนดินแดง' 9 ก.ค. นี้

20 June 2018


วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เว็บไซต์ www.thaigov.go.th เผยแพร่ข่าวว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 5/2561 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
ทั้งนี้ การก่อสร้างและการพัฒนาโครงการ ด้านการบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (ปี 2559-2567) มีความคืบหน้าเป็นที่พอใจและเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และพร้อมเปิดโครงการระยะที่ 1 ภายในต้นเดือน ก.ค. 2561 ด้วย

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานฯ ได้กล่าวย้ำในที่ประชุมว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคนอย่างจริงจังและจริงใจ ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

โดยเฉพาะกรณีโครงการฟื้นฟูและการพัฒนาชุมชนดินแดง ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 2561 จะมีพิธีเปิดอาคารใหม่ ระยะที่ 1 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ซึ่งเป็นโครงการที่ดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวชุมชนดินแดงอย่างแท้จริง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
‘แคท’ ผนึกการเคหะฯลุยบ้านไฮเทคย่านดินแดง
กคช.จ่อจับสลากเลือกคอนโดแปลง Gชีวิตใหม่คนดินแดง
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี บิ๊กตู่ ชุมชนดินแดง Thansettakij พล.อ.ประวิตร จันทร์โอชา โครงการฟื้นฟูเมือ อาคารดินแดง