‘เกาะลันตา’รับงบขยายท่าเรือท่องเที่ยว

26 June 2018








กรมเจ้าท่าจัดสรรงบขยายท่าเทียบเรือเกาะลันตา รองรับเรือท่องเที่ยวจากสตูลและภูเก็ต ด้านรองผู้ว่าฯกระบี่ ลงพื้นที่ดูแลการกำจัดขยะที่มีกว่า 20 ตันต่อวัน

นายสมพงษ์  ดำรงอ่องตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 45 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างขยายท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของ อบต.ศาลาด่าน และมีเรือโดยสารนำนักท่องเที่ยวจากตัวเมืองกระบี่ เกาะพีพี จังหวัดสตูล และจังหวัดภูเก็ต จำนวนมาก โดยใช้งบประมาณปี 2561 ขณะนี้กำลังออกแบบการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยการขยายจากเดิมกว้าง 30 เมตร เป็นกว้าง 70 เมตร ก่อสร้างด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ หลายรายการ เมื่อก่อสร้างเสร็จท่าเรือแห่งนี้จะเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้อำเภอเกาะลันตาขึ้นอีกมาก



นอกจากการขยายท่าเทียบเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ทางจังหวัดกระบี่ โดยนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เดินทางมาประชุม เรื่องการบริหารจัดการขยะที่อบต.ศาลาด่าน ซึ่งมีวันละประมาณ 20 ตัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 สรุปการประชุมให้ อบต.ศาลาด่าน จัดจ้างบริษัทเอกชนเก็บขนไปยังสถานีแยกขยะ ที่หมู่ 6 ตำบลศาลาด่าน โดยจะให้กลุ่มแม่บ้านมหาดไทยขอต่อศาลาด่านจัดทำปุ๋ยหมักครัวเรือน สำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจัดทำก๊าซชีวภาพ ส่วนขยะประเภทขวดแก้ว และพลาสติก จะจำหน่ายแก่พ่อค้าที่มารับซื้อ โดยที่ประชุมมอบหมายให้นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา เป็นประธานคณะทำงาน บริหารจัดการขยะชุดดังกล่าว และนายอภินันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือน

“ส่วนขยะในทะเล เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเกาะลันตาและเกาะไหง เกาะรอก ประกาศปิดอ่าวตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม-15 ตุลาคม 2561 จึงยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่หลังเปิดอ่าวนาง นายอำเภอเกาะลันตา จะนัดประชุมบริษัทที่ให้บริการเรื่องดำนํ้า เพื่อจัดทำบิ๊กคลีนนิ่งต่อไป โดยจะเริ่มที่บริเวณเกาะห้าเป็นแห่งแรก การบริหารจัดการขยะเป็นการเตรียมต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว ซึ่งจะเริ่มในต้นเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับช่วงเวลานี้ปริมาณนักท่องเที่ยวจะลดลงประมาณ 30-40% ทางผู้บริหารกิจการโรงแรมและรีสอร์ตต้องใช้วิธีสลับเวลาให้พนักงานทำงาน แต่ไม่ใช้วิธีปลดพนักงาน” นายสมพงษ์ กล่าวในตอนท้าย

หน้า 21 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,376 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561



กรมเจ้าท่า ท่องเที่ยว สตูล ภูเก็ต กำจัดขยะ ท่าเทียบเรือเกาะลันตา