ธุรกิจไมซ์ไทยพุ่งครึ่งปีโกย4.2หมื่นล.

27 June 2018


ทีเส็บเผยธุรกิจไมซ์ไทยโตพุ่ง ครึ่งปีแรกดึงรายได้เข้าประเทศกว่า 4.2 หมื่นล้าน จากนักเดินทางกว่า 5.4 แสนคน มั่นใจสิ้นปีกวาดเม็ดเงินได้ 1.24 แสนล้านจาก นักเดินทาง 1.32 ล้านคน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) -สสปน. หรือ ทีเส็บ (TCEB) เปิดเผยว่า ธุรกิจไมซ์ไทยมีการเติบโตต่อเนื่อง จากการร่วมกันขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เห็นได้จากตัวเลขในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2561 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยรวม 3.25 แสนคน เพิ่มขึ้น 10.83% สร้างรายได้ 2.57 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.59% แบ่งออกเป็น นักเดินทางกลุ่ม Meetings 1.01 แสนคน เพิ่มขึ้น 9.52% นักเดินทางกลุ่ม Incentives 9.99 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 20.06% นักเดินทางกลุ่ม Conventions 7.82 หมื่นคน ลดลง 0.36% และนักเดินทางกลุ่ม Exhibition 4.60 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 16.70%ขณะที่ไตรมาสแรก ของปีงบประมาณเดียวกัน มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศเดินทางมาประเทศ ไทยแล้วรวม 2.21 แสนคน เพิ่มขึ้น 16.72% สร้างรายได้ 1.68 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.25% แบ่งเป็น นักเดินทางกลุ่ม Meetings 4.93 หมื่น คน เพิ่มขึ้น 16.83% นักเดินทางกลุ่ม Incentives 7.60 หมื่น คน เพิ่มขึ้น 23.76% นักเดินทางกลุ่ม Conventions 6.96 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 12.08% และ นักเดินทางกลุ่ม Exhibition 2.68 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 10.60%

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบสถิติจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้จากนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ ระหว่างครึ่งปีงบประมาณปี 2560 กับครึ่งปีงบประมาณ 2561 จะพบว่า ในครึ่งปีงบประมาณปี 2560 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยรวม 4.84 แสนคน สร้างรายได้ 4.05 หมื่นล้านบาท แบ่งออกเป็น นักเดินทางกลุ่ม Meetings 1.34 แสนคน นักเดินทางกลุ่ม Incentives 1.44 แสนคน นักเดินทางกลุ่ม Conventions 1.40 แสนคน และนักเดินทางกลุ่ม Exhibition 6.37 หมื่นคนส่วนครึ่งปีงบประมาณปี 2561 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยแล้วรวม 5.47 แสนคน สร้างรายได้ 4.25 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.01% แบ่งออกเป็น นักเดินทางกลุ่ม Meetings 1.50 แสนคน เพิ่มขึ้น 11.81% นักเดินทางกลุ่ม Incentives 1.76 แสนคน เพิ่มขึ้น 21.63% นักเดินทางกลุ่ม Conventions 1.47 แสนคน เพิ่มขึ้น 5.13% และนักเดินทางกลุ่ม Exhibition 7.28 แสนคน เพิ่มขึ้น 14.37% “ธุรกิจไมซ์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคาดว่า ในปีงบประมาณ 2561 จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 1.32 ล้านคน สร้างรายได้ 1.24 แสนล้านบาท แบ่งออกเป็นนักเดิน ทางกลุ่ม Meetings 3.07 แสนคน นักเดินทางกลุ่ม Incentives 3.23 แสนคน นักเดินทางกลุ่ม Conventions 3.33 แสนคน นักเดินทางกลุ่ม Exhibition 2.29 แสนคน และนักเดินทางกลุ่ม Events 1.35 แสนคน” นายจิรุตถ์ กล่าว

หน้า 36 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38 | ฉบับ 3,376 ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย.61


 

 


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ทีเส็บ นักเดินทาง ไมซ์