รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา" 28 ก.ค. 2561

18 June 2018


วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า การประชุมวันนี้เป็นการซักซ้อมและเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1.การจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล เวลาประมาณ 19.00 น.

2.การจัดนิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยรวบรวมภาพกิจกรรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มาจัดนิทรรศการ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนำภาพถ่ายของตนเองที่ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" มาร่วมจัดแสดง ณ บอร์ดนิทรรศการดังกล่าวด้วย

3.กิจกรรมการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การฝึกอาชีพ เช่น การฝึกพับดอกบัว การพับดอกกุหลาบจากใบเตยหอม การร้อยมาลัย การทำของชำร่วย ฯลฯ ฝึกสอนทำขนมไทยและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การแปรรูปจากผ้าย้อมคราม การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Fix it center) โดยนักศึกษาอาชีวศึกษา แจกพันธุ์กล้าไม้ การจัดจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มราคาประหยัดจาก Food Truck (หนูณิชย์) การจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การจัดงานไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ การสาธิตการฝึกสุนัขตำรวจ การแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสพ สำหรับจังหวัดและหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคสามารถจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ เนื่องจากในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาประดิษฐาน ณ ท้องสนามหลวง เพื่อประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การทำความสะอาดอาคารสถานที่ บ้านเรือน การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ขุด ลอก คู คลอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือนและชุมชนของตน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเคารพนับถือ เป็นต้น อันเป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและครอบครัว


ฐานเศรษฐกิจ ในหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Thansettakij