'มีชัย' แนะ กกต. เร่งคลอดผังเงื่อนเวลาไพรมารีโหวต

18 June 2018


นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึง กรณีที่มีความกังวลเรื่องการทำไพรมารีโหวตเลือกผู้สมัคร ส.ส. และมีข้อเสนอว่า ให้ยกเว้นในการเลือกตั้งครั้งแรกก่อน ว่า เมื่อกฎหมายระบุให้ทำ ก็ต้องทำ แต่สิ่งสำคัญ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องทำแผนผังเงื่อนเวลา ว่า หากต้องทำไพรมารีโหวตในขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องใช้เวลาเท่าไร และจะยุติเมื่อไร ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และพรรคการเมือง แล้วค่อยมาดูว่า แต่ละขั้นตอนจะต้องเริ่มเมื่อไรเป็นอย่างช้า ขณะนี้ยังบอกไม่ได้ เพราะไม่ทราบว่า กกต. จะให้ดำเนินการอย่างไรบ้าง หรือ หากไม่ต้องการให้มีไพรมารีโหวต ก็จะต้องพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไร ดังนั้น หากมีผังการทำไพรมารีเร็วเท่าไร ทุกฝ่ายจะตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้น

"เมื่อกฎหมายมี ก็ต้องปฏิบัติตาม จะยกเลิกอย่างไร ก็ต้องคุยกันเอาเอง เพราะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วย มีทั้งคนอยากให้มีและไม่อยากให้มี ดังนั้น ต้องคุยและเอาส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ว่า จะตัดสินใจอย่างไร ฉะนั้นหากมีปัญหาอะไรก็ต้องคุยกัน การเมืองจะเดินไปข้างหน้าได้ จะต้องเห็นดีเห็นงามด้วยกัน ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยากได้ แล้วจะต้องได้ ต้องทำให้ชัดเจน จะได้คุยกันได้ว่า ทั้งหมดต้องทำอย่างไร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ตัดสินใจได้"


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“มีชัย” เผย พ.ร.ป. สส.-สว. ประกาศราชกิจจาฯ กรธ. จบภารกิจ
'มีชัย' ห่วง 'พ.ร.ป.ส.ว.' มีปัญหา-กระทบบทเฉพาะกาล
ฐานเศรษฐกิจ กกต. ไพรมารีโหวต มีชัย ฤชุพันธ์ Thansettakij