'ทีเส็บ' ปลื้ม "ธุรกิจไมซ์ปี 61" โตต่อเนื่อง ครึ่งปีแรกดึงเม็ดเงินเข้าไทยกว่า 4.2 หมื่นล้าน

18 June 2018


ทีเส็บ ปลื้ม ธุรกิจไมซ์ ปี 61 โตต่อเนื่องครึ่งปีแรกตัวเลขนักเดินทางไมซ์เติบโตกว่าร้อยละ 13 และรายได้โตขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีก่อน ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 4.2 หมื่นล้านบาท คาดทั้งปีทะลุ 1.37 ล้านคน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.24 แสนล้านบาท
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ในครึ่งปีแรกงบประมาณ 2561 ประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์รวม 547,623 คน เติบโตขึ้นร้อยละ 13.14 เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 42,854 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.73

โดยอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งประกอบด้วย meeting, incentive travel, convention และ exhibition นั้น ปรากฎว่ากลุ่มการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meetings & Incentives) หรือ MI เป็นธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดในแต่ละปี ซึ่งเกิดจากความพร้อมของสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเดินทาง การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียน ความหลากหลายของกิจกรรมไมซ์และสถานที่ท่องเที่ยว สามารถรองรับการจัดงานได้เป็นอย่างดี
สำหรับ 10 อันดับนักเดินทางไมซ์ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสูงสุดในครึ่งปีแรกงบประมาณ 2561 ได้แก่ อินเดีย จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และฮ่องกง

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีกลุ่มธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้านานาชาติ จะมีการขยายตัวสูงในครึ่งปีหลัง โดยทีเส็บยังคงวางแผนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
เพื่อดึงดูดให้ผู้จัดงานประชุมนานาชาติขนาดใหญ่และงานแสดงสินค้านานาชาติระดับภูมิภาคเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 พร้อมผลักดันให้เกิดการจัดงานกระจายสู่ภูมิภาคในเมืองไมซ์ซิตี้อย่างเชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และขอนแก่น
และเมืองรองที่มีศักยภาพเพื่อกระจายโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานดังกล่าว คาดว่าเมื่อรวมกับผลงานในครึ่งปีหลังงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55 ของตลาดไมซ์ที่เหลือ จะมีจำนวนนักเดินทางไมซ์จากต่างประเทศเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1,327,000 คน และสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 124,000 ล้านบาท


ฐานเศรษฐกิจ ทีเส็บ ธุรกิจไมซ์