'ประยุทธ์' สั่งเปิดประตู! ดึง 'จีน' ลงทุน EEC มอบ 'สมคิด' ศึกษาตั้ง 'องค์การมหาชน' ร่วมมือด้านวิจัยกับแดนมังกร

17 June 2018


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้เผยแพร่ข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ของ สลค. ซึ่งเป็นข้อสั่งการที่เน้นดึงนักธุรกิจมาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และหาความร่วมมือด้านการวิจัยกับประเทศจีนให้มากขึ้น

โดยข้อสั่งการมีทั้งหมด 2 ข้อ ข้อแรกระบุว่า ตามที่ประธานสมาคมการค้า Air Business College พร้อมคณะนักธุรกิจจากประเทศจีนเข้าเยี่ยมคารวะเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนนั้น ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับประเทศจีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้นักลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีข้อสั่งการข้อที่ 2 พล.อ.ประยุทธ์ สั่งการว่า ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนา กับประเทศจีนให้มากยิ่งขึ้นนั้น

"มอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับติดตามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งหน่วยงานรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวในรูปแบบองค์การมหาชนด้วย"


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
เปิดช่องเล่นหุ้นจีน AVA เล็งร่วมทุนฮ่องกงรุกโรบอต-เทรดดิ้งแพลตฟอร์ม
"นิคมอีอีซี" แข่งเดือด ไทยเบคก้าฯทุ่มหมื่นล้านลุยเฟส 2 - จีบจีนตั้งมหาวิทยาลัย
จีน สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ EEC อีอีซี วิจัย ลงทุนอีอีซี Thansettakij องค์การมหาชน