โพลเผย! คนมอง "ข่าวทุจริต ณ วันนี้" เกิดจากความโลภ เห็นแก่ตัว ชี้! "แก้ไขไม่ได้"

17 June 2018


'สวนดุสิตโพล' มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,122 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 2561 เนื่องจากในช่วงนี้มีข่าวการทุจริตหลายคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การทุจริตในแวดวงราชการ หรือ วงการสงฆ์ ... สรุปผลได้ ดังนี้

1."5 อันดับ" ข่าวการทุจริต ที่ประชาชนสนใจมากที่สุด
อันดับ 1 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 42.03%
อันดับ 2 เงินทอนวัด 40.00%
อันดับ 3 เงินคนจน เบี้ยผู้สูงอายุ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 37.00%
อันดับ 4 การใช้งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล งบโครงการต่าง ๆ 21.06%
อันดับ 5 การทุจริตต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น คุรุภัณฑ์ นมโรงเรียน กองทุนเสมา 20.68%

2.ประชาชนคิดว่า "สาเหตุการทุจริต" คือ
อันดับ 1 กิเลส โลภ ละโมบ ความเห็นแก่ตัว 68.35%
อันดับ 2 ระบบการตรวจสอบมีช่องโหว่ ไม่รัดกุม เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจ 28.42%
อันดับ 3 ไม่เกรงกลัวกฎหมาย บทลงโทษไม่รุนแรง 19.30%
อันดับ 4 สังคมเปลี่ยนแปลง มีสิ่งยั่วยุมากขึ้น ค่านิยมผิด ๆ 17.11%
อันดับ 5 เงินเดือนน้อย เศรษฐกิจไม่ดี เงินไม่พอใช้ 14.83%

3.ประชาชนคิดว่า ควรจะมี "วิธีป้องกันการทุจริต" คือ
อันดับ 1 ปลูกฝังค่านิยม เน้นความซื่อสัตย์ จิตสำนึกที่ดี 45.79%
อันดับ 2 กฎหมายต้องใช้ได้จริง ไม่ 2 มาตรฐาน บทลงโทษรุนแรง 38.81%
อันดับ 3 มีมาตรการป้องกันและระบบการตรวจสอบที่รัดกุม 31.21%
อันดับ 4 ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกัน สอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา 21.77%
อันดับ 5 นักการเมือง ข้าราชการ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 13.24%

4.ประชาชนคิดว่า รัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาทุจริตในปัจจุบันได้หรือไม่?
อันดับ 1 แก้ไขไม่ได้ เพราะการทุจริตเกิดขึ้นมานานและมีอยู่ทุกวงการ แก้ไขได้ยาก สังคมเสื่อมโทรม คนมีค่านิยมในทางที่ผิด มีตัวอย่างที่ไม่ดีให้เห็น ผู้มีอำนาจมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ดำเนินคดีได้ยาก ฯลฯ 47.50%
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ เพราะปัญหาการทุจริตมีทุกที่ มีทั้งที่แก้ไขได้และไม่ได้ อาจดูแลไม่ทั่วถึง ต้องใช้เวลานาน รอติดตามการทำงานต่อไป ฯลฯ 32.54%
อันดับ 3 แก้ไขได้ เพราะรัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาด หากตั้งใจจริงก็สามารถทำได้ ที่ผ่านมา มีผลงานการปราบปรามการทุจริตให้เห็น ถ้ามีมาตรการเด็ดขาด กวาดล้างอย่างจริงจัง น่าจะทำให้การทุจริตลดลงได้ ฯลฯ 19.96%

5.ประชาชนได้ 'บทเรียน' อะไร? จากข่าวทุจริต ณ วันนี้
อันดับ 1 เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ฝังรากลึก แก้ไขได้ยาก 51.87%
อันดับ 2 การบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนแอ ไม่รุนแรง 33.38%
อันดับ 3 การทุจริตเกิดขึ้นได้ทุกวงการ ทุกฝ่ายต้องหันมาช่วยกันแก้ไข 27.07%
อันดับ 4 ทำให้ภาพลักษณ์วงการราชการเสื่อมเสีย ถดถอย 20.53%
อันดับ 5 คนขาดคุณธรรมจริยธรรม ต้องเร่งสร้างจิตสำนึก 17.87%
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“บิ๊กตู่” ใช้ชั่วโมงครึ่ง ขอ 3 ล้านล้าน-ชี้ "ทุจริตอยู่ที่คนไม่ใช่ระบบ"
ผู้ถือหุ้น IFEC ร้อง ก.ล.ต. เหตุพบพิรุธผู้บริหารทุจริต
ฐานเศรษฐกิจ สวนดุสิตโพล ทุจริต Thansettakij ข่าวทุจริต