ไทยได้ที่1 แหล่งท่องเที่ยวใน ASIA PACIFIC DESTINATION

16 June 2018


AGENTS' CHOICE AWARDS 2018 ประกาศผล ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบที่สุด ใน Asia Pacific Destination

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า จากการจัดงาน AGENTS’ CHOICE AWARDS 2018;ครั้งที่ 19 th Annual Readership Survey Results ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา

จัดโดย Baxter Media สื่อสิ่งพิมพ์ และ ออนไลน์.ใน กลุ่มCanadian Travel Press และ Travel Courier ได้ประกาศผล ว่าประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบที่สุด ใน Asia Pacific Destination โดยไทยได้รับคะแนน vote นำจีน (ลำดับที่ 2) และ ญี่ปุ่น (ลำดับที่ 3)

จากการสำรวจความเห็นและลงคะแนนของ Travel Agents ทั่วแคนาดา กว่า 6,000 ราย เพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวแคนาดา

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองโตรอนโตแคนาดา มีการจัดงาน AGENTS’ CHOICE  AWARDS 2018;ครั้งที่ 19 th Annual Readership Survey Results  ซึ่งจัดโดย Baxter Media สื่อสิ่งพิมพ์ และ ออนไลน์ใน กลุ่มCanadian Travel Press และ  Travel Courier

ซึ่งในงานดังกล่าวได้ประกาศผลว่า ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบที่สุด ใน Asia Pacific Destination โดยไทยได้รับคะแนน vote นำจีน (ลำดับที่ 2) และ ญี่ปุ่น (ลำดับที่ 3) จากการสำรวจความเห็นและลงคะแนนของTravel Agents ทั่วแคนาดา กว่า 6,000 ราย เพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวแคนาดา

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 เมษายนทีผ่านมา  ททท. ได้เปิดสำนักงานโตรอนโต ณ Exchange Tower เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ททท.  ทั้งนี้สำนักงานโตรอนโต นับเป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งที่ 28 ของ ททท. โดย"โตรอนโต"เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของภูมิภาคอเมริกาเหนือ อีกทั้งเป็นฐานการตลาดที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันของ ททท. ซึ่งมุ่งหานักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีจำนวนวันพักค้างเฉลี่ยยาวนานและกำลังซื้อสูง

สำหรับนักท่องเที่ยวแคนาดาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 18 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 4,500 บาท/คน/วัน จัดว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายต่อทริปสูงที่สุดในภูมิภาคอเมริกาในปี2560 ที่ผ่านมา สร้างรายได้ถึง 20,180 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยคิดเป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองโตรอนโตร้อยละ 45 และกลุ่มนักท่องเที่ยวแคนาดา เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาไทยแล้วคิดเป็น ร้อยละ 65 และ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ร้อยละ35  โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาส่วนใหญ่ที่มาไทยจะชอบเรื่องราวการเติมเต็มประสบการณ์ชีวิต ท้องถิ่นที่สดใหม่ไม่ปรุงแต่ง การท่องเที่ยวในรูปแบบการรับผิดชอบสังคม รวมถึงใช้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงเดินทางเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเช่น เมียนมาร์ ภูฏาน เวียดนาม เป็นต้น

ทั้งนี้ทาง ททท.จะเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นโดยจะผูกกับนโยบายเมืองรอง วิถีท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นไทย เส้นทางที่เป็นจุดเชื่อมโยง เช่น ภาคตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวแคนาดาจะมองในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยว โดยทางททท.จะเข้ามาช่วยบริหารการจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลมากขึ้น


ททท. ไทย