พาณิชย์เคลียร์สต็อกข้าว16.89 ล้านตัน มูลค่า1.45 แสนล้าน

4 July 2018


พาณิชย์เคลียร์สต็อกข้าวเกือบเกลี้ยง 16.89 ล้านตัน จากปริมาณ17.76ล้านตัน มูลค่า1.45แสนลบ. ส่วนที่เหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตัวเลขให้ชัดเจนนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยว่า กรมได้ดำเนินการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 ปริมาณ 0.54 ล้านตัน จำนวน 80 คลัง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอซื้อเบื้องต้น ในการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 มีผู้สนใจมายื่นซองจำนวน 13 ราย โดยเป็นผู้เสนอซื้อสูงสุด จำนวน 11 ราย ใน 64 คลัง ปริมาณ 5.3แสนตัน มูลค่าที่เสนอซื้อประมาณ 1,802 ล้านบาท ซึ่งมีราคาเสนอซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 3,220 บาท/ตัน สำหรับชนิดข้าวที่มีผู้เสนอซื้อมากที่สุด คือ ข้าวขาว 5% ปริมาณ 3 แสนตัน คิดเป็น 56.44% รองลงมา คือ ข้าวเหนียวขาว 10% ปริมาณ 8 หมื่นตัน คิดเป็น 14.51%
“ผู้ประกอบการที่ชนะประมูลมีบริษัทที่เกี่ยวกับเอสทานอล 6 ราย บริษัทที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิง 5 ราย บริษัทที่เกี่ยวกับปุ๋ย 1ราย และบริษัทที่ทำเกี่ยวกับกรดมะนาว 2 ราย ซึ่งหลังจากนี้กรมจะดำเนินการสรุปผลการยื่นซองเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล เข้าที่ประชุมคณะทำงานการระบายข้าวและคณะอนุฯระบายข้าว ก่อนเสนอให้ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐต่อไป โดยเหลือข้าวจากการระบายขายอีก2หมื่นตันซึ่งมีการระบาย แต่ทั้งนี้ไม่นัยยะสำคัญต่อตลาดเพราะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย”อย่างไรก็ตามข้าวที่นำออกมาระบายกลุ่มนี้เป็นการจำหน่าย เข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการ นบข. ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการนำข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้ ในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยกำชับให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) คุมเข้มกำกับดูแลให้ผู้ซื้อนำข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้ ในอุตสาหกรรมตามหนังสือรับรองตนเองที่แจ้งไว้โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติ ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มีการนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ปริมาณสต็อกข้าวทางบัญชีมีอยู่18.70 ล้านตัน แต่ที่มีการตรวจนับจริงในช่วงรัฐบาลยุคคสช. มีปริมาณ 17.76 ล้านตัน และสามารถระบายตั้งแต่พฤษภาคม2557 จนถึงปัจจุบัน ออกไปได้ในปริมาณ 16.89 ล้านตัน มูลค่า 145,909 ล้านบาท ส่วนต่างที่หายไปนั้นจะต้องให้อ.ต.ก.และอคส.ไปตรวจสอบและเคลียร์ตัวเลขปริมาณข้าวมา สำหรับการส่งออกข้าวตั้งแต่ 1มกราคม-13 มิถุนายน2561 สามารถส่งออกไปแล้ว 5.197 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.51% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่สามารถส่งออกไปได้ 4.83 ล้านตัน ส่วนมูลค่า 2,636 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 28% เทียบกันกับช่วงเดียวกันที่มีมูลค่า2,059 ล้านดอลลาร์สหรัฐกรมการค้าต่างประเทศ ข้าวสาร สต๊อกของรัฐ