“สุธี” แจง4 มาตรการ ป้องกันเยาวชนติดพนันบอล

15 June 2018


“ครูหยุย” ตั้งกระทู้ถามนายกฯถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้าน รมช.มหาดไทย เผย รัฐบาลวางแนวทางแก้ปัญหาพนันฟุตบอลอย่างเป็นรูปธรรม จับมือ 11 หน่วยงานทำงานเชิงบูรณาการใน 4 มิติ

-15 มิ.ย.2561- นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน หลังข้อมูลผลสำรวจสถานการณ์การเล่นพนัน ปี 2561 พบว่า คนไทยเริ่มเล่นการพนันครั้งแรกในช่วงอายุ 6-7 ปี ซึ่งถือเป็นวัยที่มีอายุน้อยมาก สาเหตุมาจากความอยากรู้อยากลอง จนนำไปสู่การติดพนันอย่างถาวร โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันนัดสำคัญ จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จึงขอถามไปยังรัฐบาลว่ามีนโยบายหรือมาตรการการป้องกันการเล่นพนันบอลทั้งในระบบปิด (offline) และระบบเปิด (online) ของนักพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ หรือไม่ อย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการปราบปราม จับกุม ผู้ประกอบธุรกิจการพนันบอลในรูปแบบต่างๆ หรือไม่ อย่างไร

ด้าน นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี โดยชี้แจงว่า  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการแก้ปัญหาการพนันเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการวางแนวทางปฏิบัติไว้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การออกคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก และกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกันได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง 11 หน่วยงาน ในเชิงบูรณาการการทำงานร่วมกันใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1.การสื่อสารและสร้างความตระหนักสังคม การประชาชนสัมพันธ์สายด่วนแจ้งเบาะแส 2.มาตรการป้องกัน ในการสนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนพร้อมเครือข่ายต่างๆในการทำกิจกรรมป้องกัน 3.มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และ 4.มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ โดยจะมีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลสำเร็จในการปฏิบัติ

สำหรับแนวทางการปราบปรามนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโดยได้ดำเนินการล่วงหน้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วและมีผลการจับกุมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การปิดกั้นลบข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีการเล่นพนันบอล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดในกระบวนการขั้นตอนของการทำงาน ทั้งนี้เชื่อว่า จะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีและขยายผลไปสู่การดำเนินการแก้ปัญหาด้านอื่นต่อไป ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ด้วย นอกจากนี้ หากประชาชนมีเบาะแสการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอล สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนของหน่วยงานต่างๆ ได้ อาทิ สายด่วน 1599 หรือ 191 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ1567 ของศูนย์ดำรงธรรม


พนันบอล สุธี มากบุญ บอลโลก 2018