“อุตตม” ลัดฟ้าแดนอาทิตย์อุทัย หารือ 'METI' ดันอุตสาหกรรมไทย 4.0 ต่อยอด ITC

14 June 2018


“อุตตม” บุกญี่ปุ่นรุดหารือ ‘METI’ เร่งผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ยุค 4.0 ต่อยอด ITC พร้อมชักจูงภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงในไทย

- 14 มิ.ย. 61 - นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-13 มิ.ย. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกล่าวปาฐกถาในการประชุมประจำปี International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 24 และการเข้าพบหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0

นายอุตตม ได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้เข้าร่วมกล่าวปาฐกถาในการประชุมประจำปี International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 24 วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมอิมพิเรียล กรุงโตเกียว  โดยกล่าวถึงปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้เป็นความจำเป็นและโอกาสสำคัญที่ประเทศในเอเชียจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้ 3 ปัจจัยสำคัญ คือ 1. ความเชื่อมโยง (Connectivity) 2. ความร่วมมือ (Collaboration) และ 3. ความสามารถในการปรับตัว (Ability to Change พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวถึงนโยบายและความคืบหน้าของ EEC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในการเข้ามาลงทุนใน EEC มากยิ่งขึ้นด้วย


โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าพบกับ นาย Hiroshige SEKO รมว. METI ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายความร่วมมือภายใต้กรอบ Connected Industries และการพัฒนา SME ที่ทำความร่วมมือกันไว้ในปีที่ผ่านมา โดยกระทรวง METI ได้สนับสนุนงบประมาณให้ Denso มาช่วยพัฒนาศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือศูนย์ ITC 4.0 ในด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่สำหรับ SME ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความสนใจจาก SME เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก จึงได้ขอให้ METI ขยายความร่วมมือนี้ออกไปยังศูนย์ ITC ทั้ง 11 ศูนย์ภาค ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยนาย SEKO มีความยินดีและขอให้ทีมงานทั้ง 2 ฝ่ายเร่งประสานงานกันโดยเร็วต่อไป พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำการสนับสนุนให้นักลงทุนญี่ปุ่นพิจารณาการลงทุนใน EEC อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เมื่อเดือน ก.ย. ปีที่ผ่านมา ได้นำนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าไปเยี่ยมชมใน EEC กว่า 500 ราย และในโอกาสนี้เพื่อยืนยันความต่อเนื่องของความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ Connected Industries กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง METI ได้ร่วมลงนาม MOC เรื่อง The Smart Industrial Safety System in Thailand เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ AI ระบบ IOT และ Big data มาใช้ เพื่อการพัฒนาระบบ Safety& Maintenance ให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ต่อยอดไปสู่ Industry 4.0 ด้วย


นอกจากนี้ นายอุตตม ยังได้เข้าพบนายทาเคชิ อูชิยามาดะ ประธานสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTECS - Japan-Thailand Economic Cooperation Society) (JTEC เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน) และยังเป็นประธานกรรมการบริษัท Toyota ประเทศญี่ปุ่นด้วย รวมถึงนายโคจิ อาริมะ CEO บริษัท Denso Corporation

ทั้งนี้ จากการหารือเห็นพ้องต้องกันว่า JTEC จะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotic) และระบบอัตโนมัติ (Automation) โดยจะช่วยให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงและเข้าใจการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่จำเป็น เช่น ด้าน S.I. (System Integrator) โดยตั้งเป้าการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ไว้จำนวน 1,400 ราย ภายในระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังมีข้อตกลงร่วมกันที่จะตั้งกลุ่ม Consortium โดยกระทรวง METI สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น หรือ JTECS และสำนักงาน JETRO กรุงเทพฯ ฝ่ายญี่ปุ่น ร่วมกับ ฝ่ายไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น (สสท) จะเร่งจัดทำแผนการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์


ขณะเดียวกันยังได้เข้าหารือกับ นายฮิโรชิ ทาคาดะ ประธานองค์การส่งเสริมและพัฒนา SME ของญี่ปุ่น หรือ SMRJ - Organization for SMEs and Regional Innovation เรื่องความร่วมมือของ SME ทั้ง 2 ประเทศ ให้เร่งดำเนินงานโครงการ T-GoodTech ในระยะที่ 2 พร้อมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเว็บไซต์ J GoodTech ให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้ SME ของทั้ง 2 ประเทศ สามารถขยายความร่วมมือในลักษณะพื้นที่สู่พื้นที่ หรือในระดับจังหวัดสู่จังหวัด โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความเชื่อมโยงดังกล่าวต่อไป

นายอุตตม ยังได้ใช้โอกาสในการเดินทางครั้งนี้ชักจูงนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 ราย โดยหลังจากการเข้าพบนายยาซูฮิโร่ ฮาระ CEO ของบริษัท Ryoki Tool ผู้ผลิต Aerospace tooling ที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสนใจเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในภาคพื้นเอเชีย (MRO) ในพื้นที่ EEC โดยจะเข้ามาสำรวจลู่ทางการลงทุนในเร็วนี้ ขณะที่บริษัท Nachi Fujikochi Corporation ผู้จำหน่ายแขนกลหุ่นยนต์ อันดับ 2 ในไทย ก็มีความสนใจเข้ามาลงทุนในสายการผลิตแขนกลหุ่นยนต์ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

การเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดและขยายผลความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดและร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 และสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวง METI หน่วยงาน SMRJ รวมถึงภาคเอกชนอย่างเช่น JTEC และ Denso ที่ยืนยันจะร่วมมือกับหน่วยงานไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนำพาให้ประเทศก้าวสู่ยุค 4.0 ได้โดยเร็วต่อไป นายอุตตมฯ กล่าวทิ้งท้าย


ญี่ปุ่น ฐานเศรษฐกิจ อุตตม สาวนายน METI Thansettakij