“กอบศักดิ์” ดันปฏิรูป 6 เรื่อง เสร็จใน 8 เดือน ก่อนเลือกตั้ง เหนียมถูกถามนั่งเป็น รมต. อีก หาก "บิ๊กตู่" อยู่ต่อ บอก “แล้วแต่นายกฯเลย”

14 June 2018


- 14 มิ.ย. 61 - นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวในงาน "MEET the PRESS" หัวข้อ "ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน" ว่า การปฏิรูปที่สำคัญคือทุกคนร่วมกันขับเคลื่อน สร้างไทยไปด้วยกัน เราอยากให้  8 เดือนที่เหลือของรัฐบาล เป็นการจุดไฟสร้างประเทศไทยก่อนจะมีการเลือกตั้ง ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย เรื่องของการเลือกตั้ง การเมือง ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด ซึ่งขณะนี้คนยังไม่ทันเฉลียวใจว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่ กระบวนการจะแตกต่างจากเดิม เช่น การเลือกแบบ 1 คน 1 โหวต เป็นหลักการปฏิรูปการเมืองไทยที่ไม่เคยทำมาก่อน ส่วนที่บอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแค่เป็นการปั่นกระแสการเมืองมากกว่า แต่ความจริงแล้วการปฏิรูปต้องทำต่อเนื่องและต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  ไม่อย่างนั้นเสียดายมาก ปัญหาอดีตอาจกลับมาก็ได้


นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการเดินหน้าปฏิรูปในช่วง 8 เดือนสุดท้ายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีกำชับอยากให้ปฏิรูปที่ประชาชนอยากได้ มี 6 ด้านคือ

1. แก้จน

2. ความเหลื่อมล้ำ

3. แก้โกง

4. การมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย

5. การปฏิรูปราชการ

6. การสร้างอนาคตเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประชาชน

ขณะที่การสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากมี 15 โครงการที่ทำทันในรัฐบาลนี้ ได้แก่ กองทุนพัฒนาผู้นำชุมชน สภาประชารัฐ , พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจชุมชน , พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน , พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม , ธนาคารต้นไม้ , ธนาคารปูม้า , พ.ร.บ.ป่าชุมชน ไม้มีค่าตัดได้ , โครงการ 1 ไร่ 1 แสน , กองทุนยุติธรรม , ธนาคารที่ดิน , พ.ร.บ.ขายฝาก , โครงการผู้ป่วยติดเตียง และโครงการยาเพื่อประชาชน ทั้งหมดถือว่าสำเร็จแล้ว 60% ภายใน 4 เดือนข้างหน้าเป็นของขวัญประชาชน


นอกจากนี้จะมีโครงการการปฏิรูปกฎหมายหรือกิโยตินกฎหมาย เพื่อสะสางกฎหมายให้ทันต่อโลกโดยจะเริ่มคิกออฟเดือนหน้า และจัดตั้งสำนักงานขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้ โดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ดำเนินการ และด้วยเวลาที่เหลือ 8 เดือนมันสั้นกฎหมายเข้าไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต้องมีกระบวยการดูแแลไม่ให้กฎหมายถูกทิ้งขว้าง โดยจะมีระบบฟาสแเทร์ก นอกจากนี้การขับเคลื่อนเรื่องของการปฏิรูปจะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 5 คณะเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ประกอบด้วย

1. อนุกรรมการประสานงาน

2. อนุกรรมการปฏิรูปกระทรวง ที่เร่งดำเนินการปฏิรูปขณะนี้ อาทิ กระทรวงอุดมศีกษาวิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับให้เดินดีขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

3. อนุกรรมการด้านกฎหมาย

4. อนุกรรมการพีอาร์ สร้างการรับรู้ มีส่วนร่วมลงสู่ประชาชน

และ 5. อนุกรรมการสื่อมวลชน เพื่อร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมและมาตรฐานสื่อมวลชน

กลางเดือน มิ.ย. ทั้ง 20 กระทรวงต้องส่งแผนฏิรูปกระทรวง


นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้กระทรวงยังได้มีการตกลงกันในเบื้องต้น ในการทำโครงการสำคัญๆจะเปิดให้ประชาชนสวนร่วม เช่นป่าชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อเขียนกฏเกณฑ์ในการใช้ป่าประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร และเดือน ก.ค. จะเชิญผู้นำชุมชนถามความคิดเห็นใน 15 โครงการ และมีช่องทางสื่อสารประชาชน โดยรายการเดินหน้าประเทศ ไทยจากนี้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เดือน ก.ค. จะเป็นรายการพิเศษ ในหัวข้อ "ร่วมคิดร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน" ว่าด้วยเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนั้น ทางนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ นั้น นายมีชัยจะดูเรื่องของโครงสร้างที่จะเขียนเป็นกฎหมาย ขณะที่การปฏิรูปจะมีเรื่องของการร่วมศูนย์ที่เกี่ยวกับการร้องเรียนทั้งหมด รวมกันจัดทำเป็นศูนย์ 191 และจะมีทนายความทุกสถานีตำรวจ ส่วนเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ ในวันที่ 15 มิ.ย. สนช. จะพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เมื่อเรียบร้อยแล้วจะนำขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อลงพระปรมาภิไธยต่อไป และคาดว่าประกาศใช้ได้ในต้นเดือน ต.ค. เพื่อให้การจัดทำงบประมาณจากนี้ต่อไปเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ต่อไปการปฏิรูปจะเปิดกว้างมากขึ้นให้ประชาชน เยาวชนเสนอแนวคิดการปฏิรูป โดยกำหนดเป็นปฏิทินจัดกิจกรรมในเวทีต่างๆตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือน ก.ย. โดยเป็นการเสนอความคิดเห็นที่ให้มีการติดแฮชแท็ก "#reform together #สร้างไทยไปด้วยกัน" ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น นายกอบศักดิ์ ได้ทำมือเป็นสัญลักษณ์ติดแฮชแท็ก


เมื่อถามว่า ขณะนี้มีใครมาจีบเป็นรัฐมนตรีสมัยหน้าหรือยัง และหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเป็นนายกฯต่อสนใจร่วมงานต่อด้วยหรือไม่ นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ต้องถามนายกฯสนใจให้ตนไปทำงานร่วมด้วยหรือไม่ แต่ตอนนี้เร็วเกินไปที่จะพูด หัวใจสำคัญวันนี้คือ เรามีเวลาเหลือแค่ 6-8 เดือน เป็นหน้าต่างสุดท้าย ที่ตนมีความหวังมาก หลายคนถามว่าตนกดดันไหมที่ต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้เสร็จ ตนไม่กดดัน ทำงานอย่างมีความสุข


การเมือง ฐานเศรษฐกิจ ปฏิรูป กอบศักดิ์ ภูตระกูล Thansettakij