คิกออฟ100 แบรนด์แฟรนไชส์สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อย 20จ.แบงก์รัฐหนุนดอกต่ำ

14 June 2018


พาณิชย์ Kick off 100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อย 20 จังหวัด แบงก์รัฐพร้อมหนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เอกชนช่วยเหลือทำเลขายของ และสิทธิประโยชน์เพียบ

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์จัดงานเปิดตัวโครงการ 100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ โดยได้คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่หลากหลาย มีคุณภาพและผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจำนวน 100 แบรนด์ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นธุรกิจเพียง 10,000-50,000 บาท โดยจะนำธุรกิจแฟรนไชส์ดังกล่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดที่มีผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมาก และเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ได้เลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์อันเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ตนเองทั้งนี้ มีกำหนดลงพื้นที่ใน 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ลำปาง อุดรธานี เชียงราย นครศรีธรรมราช กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครปฐม บุรีรัมย์ กาญจนบุรี อุบลราชธานี สงขลา สุรินทร์ ระยอง สกลนคร สุพรรณบุรี และลพบุรี สำหรับจังหวัดแรกจะเริ่มดำเนินการคือ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2561

โดยการเริ่มต้นธุรกิจของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันทางการเงินในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตราพิเศษ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ให้สินเชื่อ 0% ในปีแรก และต่อไปอัตราดอกเบี้ย 0.5-0.75% ต่อเดือน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้สินเชื่อ 0% สำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR 7% ต่อปี ซึ่งเมื่อผู้มีรายได้น้อยมีเงินลงทุน และได้เจรจาทำสัญญากับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ตนสนใจแล้วก็พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้ทันทีนอกจากเงินลงทุนแล้วสถานที่ที่ผู้มีรายได้น้อยจะเลือกทำเลค้าขาย ก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการอนุเคราะห์จัดสรรพื้นที่ดำเนินธุรกิจโดยให้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ “สถานีจำหน่ายน้ำมันบางจาก” ยกเว้นค่าเช่า 1 เดือนสำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และชลบุรี สำหรับต่างจังหวัดยกเว้นค่าเช่า 3 เดือน ‘เทสโก้ โลตัส’ ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือน และในเดือนที่ 3 คิดอัตราค่าเช่าโดยให้ส่วนลด 40% และ ‘บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์’ ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือนแรก เดือนที่ 3-4 คิดค่าเช่าในอัตรา 50% เดือนที่ 5-6 คิดค่าเช่าในอัตรา 75%

อย่างไรก็ดี การเริ่มต้นจากธุรกิจแฟรนไชส์ นับเป็นโมเดลธุรกิจที่ง่ายในการบริหารจัดการและมีโอกาส ในการประสบความสำเร็จสูง เพราะได้ผ่านการลองผิดลองถูกจากเจ้าของแฟรนไชส์ซอร์มาก่อนแล้ว มีอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้ครบถ้วน มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเอง และมีคู่มือการทำธุรกิจให้เดินตามอย่างชัดเจน เหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่ต้องการจะเข้าสู่การทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ สำหรับโครงการนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงานมากถึง 20,000 ราย หากประชาชนกลุ่มนี้สามารถตั้งหลัก ตั้งต้นอาชีพได้อย่างมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจฐานรากถึง 2,400 ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แฟรนไชส์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ