AIA ต่อยอดโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ร่วมสำรวจสุขภาพพนักงาน

20 June 2018


เอไอเอตอกยํ้าความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด Healthier,Longer,Bette Lives พร้อมเปิดตัวโครงการ “Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality” เพื่อฉลองในวาระครบรอบ 80 ปี ของการทำธุรกิจในประเทศไทย

โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการในออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีองค์กร 214 แห่ง และพนักงานรวมกว่า 1 หมื่นคนเข้าร่วม และปี 2561 นี้ จะเริ่มขึ้นในประเทศไทย และเอไอเอ ประเทศไทย ยังอยากเห็นโครงการนี้ถูกจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นโครงการที่เอไอเอ ยอมทุ่มงบประมาณหลัก 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น

เอกรัตน์ ฐิติมั่น“เอกรัตน์ ฐิติมั่น” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครง การ “Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality” เป็นแนวคิดที่ต้องการช่วยให้คนไทยใช้ชีวิตที่ดีขึ้น เพราะหากย้อนดู จะเห็นว่าคนไทยใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าองค์กรขนาดใหญ่จะตระหนักถึงสุขภาพของพนักงานผ่านโปรแกรมสุขภาพที่จัดทำขึ้นมา แต่เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นอาจจะยังไม่เพียงพอ ดังนั้น โครงการนี้จะช่วยองค์กรสำรวจสุขภาพพนักงานผ่านโครงการต้นแบบ Britain’s Healthiest Workplace by UK Vitality ที่ทางกลุ่มบริษัทเอไอเอฯเลือกใช้ในโครงการ The Healthiest Workplace by AIA หลังจากศึกษามาเป็นเวลา 4 ปี

สำหรับองค์กรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเอไอเอต้องการส่งเสริมให้องค์กรมีสุขภาพที่ดี โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 องค์กรและพนักงานสามารถตอบแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และจะได้รับรายงานภายในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับรายงานชี้แจงรายละเอียดสุขภาพรายบุคคลที่จะแสดง “อายุสุขภาพแบบเอไอเอ ไวทัลลิตี้” เฉพาะบุคคลนั้นๆ โดยข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องกังวลเรื่องการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ เนื่องจากเอไอเอได้มอบหมายให้ แรนด์ ยุโรป (RAND Europe) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความเชี่ยวชาญการทำวิจัยด้านสุขภาพ และมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ประมวลผลที่ทันสมัยและเชื่อได้ โดยเอไอเอจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือดูข้อมูลใดๆ ของพนักงานในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการได้

สำหรับแบบสำรวจที่องค์กรทำแบบสอบถาม จะเจาะลึกสุขภาวะรอบด้านของพนักงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ข้อบ่งชี้สุขภาพ สุขภาพจิต ความเครียด และความกังวลในด้านอื่นๆ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น จากผลสำรวจความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมาเลเซียพบว่า 1 ใน 4 ของการทำงาน หรือ 25.7% หรือคิดเป็น 67 วันทำงานต่อพนักงานต่อปี ซึ่งเป็นเวลางานที่สูญเสียไป นับเป็นความสูญเสียถึง 22 ล้านบาทต่อองค์กรต่อปี

ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 46 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทขนาดเล็ก บุคลากรตั้งแต่ 20-249 คน 28 บริษัท บริษัทขนาดกลาง ตั้งแต่ 250-999 คน 13 บริษัท และบริษัทขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไปมี 5 บริษัท ซึ่งเอไอเอคาดหวังว่า จะมีบริษัทและองค์กรสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และภายในเดือนพฤศจิกายน จะประกาศรางวัลองค์กรสุขภาพเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพที่สุด รางวัลพนักงานที่มีสุขภาพที่ดีที่สุด และรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งนายเดวิด เบ็คแฮม ซึ่งเป็น AIA Global Ambassador จะเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ชนะเลิศ

“ความคาดหวังคือ องค์กรสามารถดูภาพรวมของพนักงานได้ ไม่ใช่แค่จัดกิจกรรมออกกำลังกาย”

      หน้า 23-24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38ฉบับที่ 3,374 วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561สุขภาพ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ แรนด์ ยุโรป