'ทีเอ็มบี' ผุดกรีนบอนด์! แบงก์แรกของไทย หนุนรัฐ-เอกชนอนุรักษ์พลังงาน

17 June 2018
'ทหารไทย' ระบุ 5 เดือน สินเชื่อยังพลาดเป้า เหตุเอสเอ็มอียังนิ่ง เชื่อเมื่อเศรษฐกิจลงถึงฐานราก จะกระตุ้นความต้องการมากขึ้น พร้อมจับมือไอเอฟซีออกกรีนบอนด์ ... แบงก์แรกของไทยหนุนรัฐ-เอกชนอนุรักษ์พลังงาน เล็งออกเพิ่มอีก 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วยเอสเอ็มอี

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย หรือ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า การปล่อยสินเชื่อในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา การขยายตัวยังต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ไม่มีสัญญาณการใช้วงเงินเพิ่ม เพราะความต้องการใช้สินเชื่อยังน้อย ประกอบกับการพิจารณาสินเชื่อยังเข้มงวดขึ้นด้วย ขณะที่ รายใหญ่ยังเป็นกลุ่มที่ใช้วงเงินต่อเนื่อง แต่แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะค่อย ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจฐานรากในช่วงไตรมาส 3-4 จึงน่าจะไปกระตุ้นความต้องการสินเชื่อเอสเอ็มอีได้ ขณะที่ คุณภาพสินเชื่อนั้น ระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ยังทรงตัวอยู่ในระดับ 2.4-2.6%
"เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว เริ่มเห็นการเติบโตของสินเชื่อรายใหญ่บ้าง แต่กลุ่มนี้กำไรบางมาก โดยทั้งปีคาดว่า ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยรับ (NIM) จะอยู่ในกรอบล่าง 3.05% สอดคล้องกับสินเชื่อที่จะเติบโต 8%"

อย่างไรก็ตาม ภายใต้นโยบายการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ทีเอ็มบีให้น้ำหนักครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น องค์กร ธุรกิจธนาคาร สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยทีเอ็มบีได้สนับสนุนสินเชื่อสีเขียวมาแล้ว รวมมูลค่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมพลังงานแสงอาทิตย์ 12 โครงการ ไบโอแก๊ส สิ่งทอ และอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี และภายในปี 2566 คาดว่าจะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อสีเขียวเป็น 15,000 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มรัฐบาลและภาคเอกชนที่มีความตื่นตัวมากขึ้นในการอนุรักษ์พลังงาน หรือ ลดการใช้พลาสติก อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนการใช้สินเชื่อสีเขียวให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
และล่าสุด ทีเอ็มบียังเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก ที่ออก 'พันธบัตรสีเขียว' (Green Bond) อายุ 7 ปี มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 1,850 ล้านบาท โดยไอเอฟซี ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate-Smart Project) และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการพลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และจะส่งผลดีทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนั้น ทีเอ็มบียังมีแผนการที่จะออกกรีนบอนด์ เพื่อนำเสนอต่อนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนสถาบันในไทยเพิ่มเติมอีกในอนาคต เพื่อสนับสนุนการลงทุนส่งผลดีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น "ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การออกกรีนบอนด์ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีเอ็มบีในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยดำเนินการตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคารทั้ง 4 ด้าน"

 

©thaipublica.orgขณะเดียวกัน ไอเอฟซี ซึ่งเป็นผู้นำของโลกในด้านสินเชื่อสีเขียว นับว่าสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบที่ทีเอ็มบีได้วางไว้ ยิ่งไปกว่านั้น ความร่วมมือดังกล่าวยังได้ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของตลาดการลงทุนในกรีนบอนด์อีกด้วย

"โครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ" (Climate- Smart Project) ที่จะได้รับการสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของกรีนบอนด์ที่ออกในครั้งนี้ คือ โครงการพลังงานหมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน สอดคล้องกับแผนการขยายสินเชื่อสีเขียวของทีเอ็มบีด้วย
นอกจากนั้น การบุกเบิกตลาดกรีนบอนด์ยังเป็นทางเลือกใหม่ของแหล่งเงินทุนสีเขียวระยะยาวในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2573 และยังช่วยลดปัญหาการขาดเงินทุนเพื่อสนับสนุนด้านภูมิอากาศ (Climate-Change Finance) ของประเทศไทย ซึ่งมีการประเมินไว้ที่กว่า 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี จนถึงปี 2573 อีกด้วย

ด้าน นายวิเวก พาทัค ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ไอเอฟซี กล่าวว่า กรีนบอนด์ของธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก ซึ่งออกโดยทีเอ็มบีนี้ นับได้ว่า เป็นกรีนบอนด์ชุดที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ที่ไอเอฟซีลงทุน และจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเร่งพัฒนาตลาดกรีนบอนด์ที่เพิ่งเริ่มตั้งตัวในประเทศไทย ซึ่งเราหวังว่า ผู้ระดมทุนรายอื่น ๆ จะให้ความสนใจ และหันมาออกกรีนบอนด์เพื่อสนับสนุนโครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate-Smart Project) เพิ่มมากขึ้นต่อไป

 

©thaipublica.org"นอกจากความร่วมมือในการออกกรีนบอนด์แล้ว ทีเอ็มบีมีแผนที่จะออกพันธบัตรอีกชุดหนึ่ง ในวงเงิน 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับไอเอฟซี เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สูงขึ้น"


……………….
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,374 วันที่ 14-16 มิ.ย. 2561 หน้า 24+23

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ทีเอ็มบี จัดสัมมนา "รอบรู้เศรษฐกิจ ตามติดค่าเงิน" เพิ่มโอกาสธุรกิจเติบโตได้มากกว่า
ทีเอ็มบีชี้ศก.โลกหนุนจีดีพีโต4.5%
ฐานเศรษฐกิจ ทีเอ็มบี อนุรักษ์พลังงาน Thansettakij กรีนบอนด์