รายได้รสก.8 เดือนงบปี61สูงกว่าเป้า25%ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง

11 June 2018


รายได้รสก.8 เดือน ของปีงบ 61 สูงกว่าเป้าหมาย 25% ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) เปิดเผยว่า ช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-พฤษภาคม 2561) สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 125,931 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินสะสม 25,629 ล้านบาท หรือ 25% ของเป้าหมายรายได้แผ่นดินสะสมที่ 100,302 ล้านบาท โดยในเดือนพฤษภาคม สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดิน12,692 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ


“ปีงบประมาณ 2561 สคร. มีนโยบายสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดต้นทุน ทำให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น และสามารถนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2561 ที่กำหนดไว้ 137,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศได้อีกทางหนึ่ง”

ด้านนายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลำดับแรก คือ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ จะเห็นว่าการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ มีการนำส่งที่สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561

เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาสนับสนุนกระบวนการทำงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายได้แผ่นดิน เสถียรภาพการคลัง