"เจ้าจำปี" คัดเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูป OTOP ตามโครงการสนับสนุนสินค้าไทย

8 June 2018


- 8 มิ.ย. 61 - นายเฉลิมพล แก้วชินพร ผอ.ใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ) เป็นประธานในการคัดเลือกเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อการบริโภคเพื่อนำไปใช้บริการบนเครื่องบินให้กับผู้โดยสาร ประจำปี 2561 ตามนโยบายของ พลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยได้เชิญผู้ประกอบกิจการโดยตรงจากหลายตำบล หลายอำเภอ ในจังหวัดต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นำผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมนำมาคัดเลือกเพื่อนำไปบริการบนเครื่องบิน


สำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ประกอบไปด้วย นายสุเทพ ตันติวิทยากร ผอ.ฝ่ายวางแผนควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (QY), นายชยพล ทองสุโชติ รอง.ผอ. (QY-B), นายนิธิ กาญจนเทพ ผจก.กอง (QZ), น.ส.วันวิสา สิทธิไกร ผู้เชี่ยวชาญประจำกอง (QZ), นายสุธีรัชต์ ศิริพลานนท์ ผอ.ฝ่ายวางแผนและควบคุมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QK), น.ส.กอบพร ฤทธิรอด ผู้ชำนาญการพิเศษ กองจัดการและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (QJ), นายวิบูลย์ ศุภพิพัฒน์ ผจก.กองวางแผนและบริหารอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน (QE), น.ส. นันทรัตน์ ชิ้นเจริญชัย รอง.ผจก.กองฯ (QE) และน.ส.หฤทชนันท์ เอกะวิภาต ผู้ชำนาญการ ประจำกอง สื่อสาร ปชส.พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ในส่วนของผู้ประกอบการนำโดย นายอดิวิชญ์ สงศิริ ที่ปรึกษากรมพัฒนาชุมชน มีทั้งผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปลาทูแท่งบังโก๊ะกะโป๊ะ จ.ภูเก็ต, ฟักทองอบแห้ง จ.ลำปาง, ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากผักผลไม้อบแห้ง เช่น สับปะรดอบแห้งจากร้านนายนานา จ.เลย, ข้าวตังหน้างา จากร้านรินขนมไทย, ขนมกระยาสารทที่พัฒนาจากไรซ์แครกเกอร์ รสลำใย, ถั่วลิสง, ข้าวโพดคั่ว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นของชาวแม่ฮ่องสอนและได้ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษชาวไต (ชาวไทยใหญ่ดังเดิม) และยังใช้เตาถ่านในการคั่วให้ความร้อนสูง สม่ำเสมอที่ทำให้กรอบอร่อย เป็นต้น


นายเฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “สินค้าหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่จะนำมาใช้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินของการบินไทยและสายการบินต่างประเทศ ซึ่งสามารถสั่งได้จากครัวการบินไทยทั้งหมด จะต้องผ่านคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้บนเครื่องบิน ซึ่งจะต้องพิจารณาคัดเลือกรวมทั้งเสนอแนะ เพื่อการพัฒนารสชาติ เพื่อให้เหมาะสมและรสชาติไปด้วยกันได้กับเครื่องดื่มที่ใช้บริการบนเครื่องบิน เช่น เกณฑ์ของรสชาติที่ไปกับการดื่มไวน์แดง ไวน์ขาวหรือไม่ รวมไปถึงจะเหมาะกับการดื่มแชมเปญก็ต้องนำมาพิจารณากันต่อไป ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นก่อนที่จะนำสู่ระดับสากล”


การบินไทย ฐานเศรษฐกิจ OTOP สินค้า OTOP Thansettakij