‘PASSION FOR BETTER’

19 June 2018


‘PASSION FOR BETTER’ SCG มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ทุกการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ย่อมมีที่มา และจุดเริ่มต้นที่เป็นดั่งขุมพลังของความสร้างสรรค์ทำให้การริเริ่มใหม่ๆ ไม่มีวันหมดก็คือ “PASSION” หรือความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ทำ จากการตั้งคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรให้ดี และต้องดียิ่งขึ้น” ความพยายามที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน ได้พัฒนาสู่การเป็น DNA สำคัญหล่อเลี้ยงหัวใจของชาวเอสซีจี
ทุกคนที่ปลูกฝังและถ่ายทอดร่วมกัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งตลอดระยะเวลากว่า 105 ปี

ด้วยความสำคัญของพลังแห่งความมุ่งมั่นนี้ เอสซีจี ได้นำมาถ่ายทอดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยไฟแห่งความสร้างสรรค์ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ในชื่อ “PASSION FOR BETTER” เพื่อตอกยํ้าคำมั่นสัญญาในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมชั้นนำที่คิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้บริโภคและทุกสิ่งในโลกอย่างรวดเร็วตลอดความยาว 60 วินาที ภาพยนตร์โฆษณาฉายภาพผ่านมุมมองของคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วย PASSION ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งคำถามและจัดการกับปัญหาต่างๆที่สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องเผชิญได้อย่างสมดุลและชาญฉลาด เช่น ทำอย่างไรให้พกได้ อาทิ ขวดนํ้าที่พับเก็บได้ (Fill Fest,Feel Fresh) ฟิล์มเปิดง่ายไม่หกเลอะเทอะ (Ezy Peel) บริการส่งพัสดุควบคุมอุณหภูมิ (SCG Express) สร้าง ซ่อม ต่อเติมบ้านให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Home Buddy app และทำยังไงให้พื้นที่ว่างเปล่าบนนํ้ากลายเป็นแหล่งพลังงานอย่าง โซลาร์ฟาร์มลอยนํ้า เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดถือเป็นตัวอย่างของการหาคำตอบที่ใช่จากการพัฒนานวัตกรรมสินค้า โซลูชั่นและบริการต่างๆให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าเดิมหรือ “For Better”เพราะสิ่งดีๆ เกิดขึ้นได้เสมอ  ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการรับชมโฆษณาชุด “PASSION FOR BETTER” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ในช่องทาง Youtube SCG Channel รวมทั้งมุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าอย่างไม่สิ้นสุดกับทางเอสซีจีได้ที่ www.scg.com  เพราะ PASSION คือจุดเริ่มต้นทุกสิ่งที่ดีกว่า

หน้า 26-27  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่38 | ฉบับ 3,373 ระหว่างวันที่ 10-13 มิ.ย.61


โฆษณา เอสซีจี SCG ‘PASSION FOR BETTER’