รัฐฯปักหมุดสถานที่ราชการมุ่งรัฐบาลดิจิตอล6หมื่นแห่ง

19 June 2018


รัฐเร่งปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการกว่า 6 หมื่นจุด ส่ง แอพ CITIZENinfo อำนวยความสะดวกงานบริการข้อมูลภาครัฐ เดินหน้ายกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน มุ่งสู่รัฐบาลยุคดิจิตอล

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวว่า การปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งของทำเนียบรัฐบาลผ่านแอพพลิเคชัน CITIZENinfo เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกรมการปกครอง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพการบริการของภาครัฐ ภายใต้โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561ทั้งนี้จะมีการแสดงผลข้อมูลบนแอพพลิเคชันที่ประชาชนสามารถค้นหาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ รวมทั้งทราบสถานะว่าหน่วยงานใดบ้างที่ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารทางราชการ จากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มให้ความสำคัญกับการให้บริการแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ด้วยการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกัน โดยประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อให้ภาครัฐนำไปพัฒนาการบริการ

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานฯ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐและจุดบริการที่ต้องปักหมุดรวมทั้งสิ้นกว่า 6 หมื่นจุด ซึ่งทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการ “ปักหมุด” ผ่านระบบกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ปักหมุดจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วเกือบ 4 หมื่นจุดทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าที่จะดำเนินการปักหมุดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

 ด้านดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาแอพพลิเคชัน CITIZENinfo จะช่วยให้ประชาชนทราบตำแหน่งและเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการของภาครัฐ พร้อมแสดงรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนต้องจัดเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ  ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมทั้งแสดงสถานะสำเนาเอกสารที่ยังคงต้องเรียกจากประชาชนในแต่ละจุดบริการ  อีกทั้งประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐภายหลังเข้าใช้บริการได้ทันที โดยทุกความคิดเห็นจะนำมาพัฒนางานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงมีการเปิดเผยชุดข้อมูลพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์ data.go.th

 

หน้า 20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 | ฉบับ 3,373 ระหว่างวันที่ 10-13 มิ.ย.61


 


แอพพลิเคชั่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ก.พ.ร. พิกัดตำแหน่ง CITIZENinfo