ปฏิกิริยา : "คนจน" ก็คือ "คน" รัฐบาลต้องตั้งสติให้ดี เรียกเชื่อมั่นกลับคืนมา

5 June 2018


ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปฏิกิริยาสะท้อนกลับโดยตรงจากประชาชนคนฐานราก ต่อกรณี “ของแพงรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ” เข้ามาในหลายๆ ด้าน ทุกโพสต์ที่แสดงความคิดเห็น ย้ำชัดเจนขอให้รัฐบาลเร่งรีบทำนโยบายสร้างเศรษฐกิจให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง เพื่อให้ทุกคนมีทางรอดและทางออกจากกับดักความยากจน ไปให้ได้
พวกเขายังฝากความหวังผ่านคอลัมน์ “ปฏิกิริยา” ด้วยว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่จะดำเนินการผ่านมาตรการต่างๆไม่จะมีกี่หมื่นกี่แสนล้านบาท อย่าทำให้ใครต้องตกหล่นไปอีก
(อ่านข่าว ...ปฏิกิริยา : "สัญญาณ" จากรากหญ้า ของแพง รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ)

“ทุกโครงการในทางปฏิบัติต้องมีความชัดเจนว่าต้องการช่วยกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดคือคนจน”

เราคงไม่ปฏิเสธว่ารัฐบาลชุดนี้มีความใส่ใจมีความพยายามผลักดันในหลายมาตรการ ตั้งใจเดินหน้าเต็มรูปแบบให้คนมีรายได้เหนือเส้นความยากจน(ดูได้ที่ Social.nesdb.go.th)รายงานการติดตามความก้าวหน้าการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ดังที่หลายคนได้ติดตามรายละเอียดกันไปบ้างแล้วกับการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลในแต่ละโครงการจะเห็นได้ว่าพยายามมุ่งแก้ปัญหาทุกเรื่องให้ได้อย่างยั่งยืนผ่านยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับนโยบายสารพัดโมเดลแก้จน ปลุกเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
วางแนวทางประชารัฐ ชูโครงการไทยนิยมยั่งยืน หรือการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อคัดแยกฐานคนจนคนรวย จัดสวัสดิการต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือให้ทั่วถึง เพราะหวังจะแก้ปัญหาตั้งแต่ฐานรากของประเทศ

แต่ทำไมแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ยังไง ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของประชาชนโดยผู้เขียนมีข้อสังเกตหนึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีสัญจรแต่ละครั้ง ข้อเรียกร้องจากประชาชน ยังเป็นเรื่องปากท้องทุกครั้งไป มิหนำซ้ำยังมีภาพสะท้อนจากโพลล์สำรวจต่างๆที่ประชาชนให้คะแนนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การกระตุ้นใช้จ่ายยังไม่ดีพอ ...
เป็นสัญญาณจากกลุ่มคนฐานรากที่น่าติดตามยิ่ง ว่าในระยะเวลาที่เหลือของปีนี้รัฐบาลจะมีเครื่องมือใหม่ๆมีแพ็กเกจใหม่ๆออกมา เพื่อให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนคนฐานราก โดยเฉพาะกับประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ฉุดรั้งความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสระหว่างคนรวยกับคนจนที่ห่างมากขึ้นทุกวันได้อย่างไร
รัฐบาลต้องตั้งสติให้ดี ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่
นี่คือหนทางเดียวที่รัฐบาลจะเรียกความเชื่อมั่นในสายตาประชาชนคนฐานรากกลับคืน!

นี่คือความหวังเดียวที่ประชาชนคนฐานรากจะมองเห็นว่ารัฐบาลพยายามจะทำตามสัญญา!

นี่คือความท้าทายฝีมือรัฐบาลยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมด!

เพราะหากทำได้จะเป็นผลงานฝากไว้ในใจประชาชนคนฐานราก ก่อนถึงวันหมดวาระการทำงานของรัฐบาลทหาร สู่การมีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย

“คนจนก็คือคน คนรวยก็คือคน” 1 คน 1 คะแนนเสียงเท่ากัน เมื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
|คอลัมน์ : ปฏิกิริยา
|โดย บิ๊กอ๊อด ปากพนัง
|ฐานเศรษฐกิจออนไลน์


รัฐบาล คนจน ไทยนิยม Thansettakij ปฏิกิริยา