เกษตรเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่

4 June 2018


เกษตรฯเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาค ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" วันที่4-5มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาแปลงใหญ่ เทคโนโลยีการผลิตข้าว