SCBปฏิเสธข่าวลือธปท.ส่ง"บุญทักษ์ หวังเจริญ"เป็นกก.ตรวจสอบสินเชื่อ

4 June 2018


ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิเสธข่าวลือ ธนาคารแห่งประเทศไทยส่ง"บุญทักษ์ หวังเจริญ "เป็นกรรมการธนาคารเพื่อเข้าตรวจสอบสินเชื่อของธนาคาร

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวและส่งต่อข้อมูล เรื่องธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)  ส่งนายบุญทักษ์ หวังเจริญ มาเป็นกรรมการที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเข้าตรวจสอบสินเชื่อของธนาคารนั้น ธนาคารฯ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการธนาคารเพื่อมาทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยได้พิจารณาคัดสรรจากผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสม และได้นำเสนอชื่อนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารฯ ขอเรียนว่า ข่าวที่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ กรรมการ