นายกฯขอสื่อโซเชียลฯดูเเลสังคมเเละส่วนรวม

2 June 2018


นายกฯขอสื่อโซเชียลฯดูเเลสังคมเเละส่วนรวม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ว่า”เรื่อง ที่ผมได้เห็นรายการ Because We Care เรื่องจริงสะท้อนสังคม ที่เป็นการแจ้งเตือนภัย ทางช่อง New18 ก็อยากนำมาเล่า เพื่อให้ได้เห็นประโยชน์ของความร่วมมือและเครือข่ายภาคประชาชน ที่สามารถสนับสนุนและทำงานร่วมกับภาครัฐ ให้พี่น้องประชาชนรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด แล้วก็มีเครือข่ายในโซเชียล เช่น เพจ Because We Care เพจแหม่มโพธิ์ดำ และ เพจ Drama-Addict ที่เปิดรับเรื่องร้องเรียน ขอความช่วยเหลือของเด็กเยาวชน สตรี และผู้ถูกกระทำรุนแรง โดยจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น แล้วให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบครบวงจร และสามารถส่งต่อไปเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ ที่ดีที่สุดพร้อมที่สุดได้อย่างทันท่วงที สามารถลงพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ผมก็เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบด้านสังคมโดยตรง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ ภาคประชาชน ในโซเชียล "สร้างสรรค์" ส่วนที่ไม่สร้างสรรค์ ผิดพระราชบัญญัติก็ต้องถูกดำเนินคดี กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ระมัดระวังด้วย รวมถึงหน่วยงานจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนที่จะเป็นอีกที่พึ่งหนึ่งของพี่น้องประชาชนด้วย ก็ขอสนับสนุนและให้กำลังใจ ขอให้ทุกฝ่าย ทุกสื่อโซเชียลได้ร่วมมือในการทำงาน เพื่อส่วนรวมด้วย”ศาสตร์พระราชา สื่อโซเชียล แจ้งเตือนภัย