“นายกฯ”มอบบิ๊กป้อมช่วยเกษตรกรเเก้หนี้นอกระบบ

2 June 2018


“นายกฯ”มอบบิ๊กป้อมช่วยเกษตรกรเเก้หนี้นอกระบบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ว่า “ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ และราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ระดับต่ำ ต่อเนื่องมาหลายปี ต้องหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบ มีภาระดอกเบี้ยสูงมาก จนทำให้ไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยดำรงชีวิตได้ดีเท่าที่ควร รัฐบาลได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ได้ อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 1 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้ 6 เดือน โดยได้ให้รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ คสช. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัด จัดเตรียมข้อมูลผู้เป็นหนี้นอกระบบเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีทั้งประชาชนทั่วไป และกลุ่มเกษตรกรที่ไปยืมเงินนอกระบบจากกลุ่มโรงสี โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ผมกล่าวถึงข้างต้น จะเข้าไปช่วยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหนี้กับโรงสี แก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งในกลุ่มลูกหนี้ไม่มีขีดความสามารถในการชำระหนี้ รัฐบาลจะช่วยผลักดันเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องต่อไป ก็มีหลายมาตรการด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้และมีเงินเหลือพอไปต่อยอดเพื่อลงทุนทำการเกษตรในคราวต่อไป แล้วมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวไปด้วยในคราวเดียวกัน ก็ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลด้วยหนี้นอกระบบ เกษตรกร ศาสตร์พระราชา